logo emca
slider-1

Aktualności

KONFERENCJA Smart Grid - Podsumowanie

W dniach 10-11 grudnia 2013r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez firmę EM&CA S.A. „Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty".
 
Celem Konferencji było przybliżenie podmiotom działającym na rynku energii i przedsiębiorstwom teleinformatycznym (integratorom i dostawcom technologii), zagadnień związanych z problemami, ryzykami i konfliktami, jakie występują w procesie realizacji infrastruktury Smart Grid w Polsce a także zaprezentowanie możliwości i metod ich unikania i rozwiązywania. Problematyka ta nabrała szczególnego znaczenia w kontekście Stanowiska Prezesa URE z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie ram interoperacyjności i wymienności urządzeń dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury Smart Grid. Podczas spotkania zostały omówione w/w problemy, z punktu widzenia operatorów sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnych a także integratorów i dostawców technologii oraz aktywnych odbiorców.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: Wdrażanie Smart Grid

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2013r w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie.
 
Konferencja poświęcona będzie problematyce procesu wdrażania Smart Grid w Polsce w kontekście określonych przez Prezesa URE (w jego Stanowisku z dnia 10 lipca 2013r.) ram wymienności i interoperacyjności dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury sieci Smart Grid.
 
Podczas konferencji zostaną omówione problemy wynikające z konieczności dostosowania się wszystkich inwestorów oraz dostawców sprzętu do „ram interoperacyjności i wymienności" dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury, zostaną wskazane i przedyskutowane ryzyka i konflikty związane z budową Smart Grid a także drogi minimalizowania tych zagrożeń. Będzie też omówiona rola integratorów w doborze technologii i protokołów w celu zapewnienia wymaganych Stanowiskiem URE parametrów SLA przy realizacji inwestycji smart.

Czytaj więcej...

Akredytacja działu pomiaru emisji

certyfikat-do-2018-h1000Informujem iż Dział pomiarów z Katowic spełnił wszystkie wymagania, w związku z czym Akredytacja PCA została przedłużona.
 

Konferencja OIP

EM&CA S.A. była organizatorem  konferencji: „Operator Informacji Pomiarowych” - nowe narzędzie na Rynku Energii, która odbyła się w dniach 24-25 października 2012r. w Warszawie.

Głównym celem konferencji było  przybliżenie uregulowań prawnych i organizacyjnych w zakresie tworzenia rynku informacji pomiarowych w Polsce i na świecie a także  przewidywanych rozwiązań w zakresie  utworzenia Operatora Informacji Pomiarowych,  jako nowego podmiotu na rynku energii w Polsce.

Podczas dwudniowej konferencji omówione zostały najbardziej aktualne tematy związane z zasadami funkcjonowania i wymaganiami   wobec  OIP.  Przedstawione zostały także różne aspekty organizacyjne i techniczne, związane z efektywnym wykorzystaniem i zarządzeniem informacją pomiarową w odniesieniu do  spółek dystrybucyjnych i sprzedawców energii, na które bez wątpienia kluczowy wpływ będzie miał proces tworzenia i funkcjonowanie OIP. 

 

Czytaj więcej...

Kontrakt na budowę bloku w Kozienicach podpisany


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.09.2012 r. Spółka ENEA Wytwarzanie S.A. podpisała w Elektrowni Kozienice kontrakt z konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal S.A.  o wartości blisko 6,3 mld PLN na Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne.

Blok o mocy elektrycznej netto  1075  MWe będzie opalany węglem kamiennym. Blok będzie wykonany z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii pozwalającej na osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności wynoszącej 45,59%.  
Procedura wyboru wykonawcy tej bardzo ważnej dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego inwestycji była prowadzona  przy udziale EM&CA S.A. w charakterze Doradcy od 2009 roku.

EM&CA S.A. świadczyła od samego początku kompleksowe usługi Doradcy Prawno-Handlowego a zakres prac obejmował opracowanie wszystkich dokumentów przetargowych, prowadzenie negocjacji z wykonawcami i inne czynności przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.

Składamy tą drogą Zarządowi Enei Wytwarzanie oraz wszystkim osobom, które pracowały przy realizacji trudnej procedury wyboru wykonawcy serdeczne życzenia i gratulacje.

Zarząd i Członkowie Zespołu Doradcy Prawno-Handlowego
EM&CA S.A.