logo emca
slider-1

Aktualności

Konferencja: "Zarządzanie Projektami - przemysł, energetyka, sektor paliwowo-energetyczny"

W dniach 3 – 4 października 2007r w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się Konferencja i Warsztaty organizowane przez firmę EM&CA S.A. poświęcone tematyce Zarządzania Projektami.

Celem Konferencji było przedstawienie najlepszych rozwiązań oraz metod wspierających zarządzanie przedsięwzięciami, dedykowanych działalności projektowej w przedsiębiorstwach sektora paliwowo – energetycznego. Formuła wydarzenia oparta była na prezentacji studium przypadków zawierających: diagnozę problemu, poszukiwanie rozwiązań, wdrożenie narzędzi, plany dalszego rozwoju, ale przede wszystkim – wskazanie bezpośrednich korzyści biznesowych wynikających z przyjętych działań.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można obejrzeć tutaj

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji zapewnili zaproszeni prelegenci, wśród których znaleźli się prezesi i dyrektorzy działów teleinformatycznych firm energetycznych (BOT Górnictwo i Energetyka, EnergiaPro Koncern Energetyczny, Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis, Rzeszowski Zakład Energetyczny). Przedstawili oni przykłady skutecznych wdrożeń, które wpłynęły na wzrost efektywności projektów realizowanych w firmach oraz kierunki rozwoju.

Prelekcjom przysłuchiwali się przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, zakładów energetycznych, elektrociepłowni, zakładów remontowych energetyki. Konferencja zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym została oceniona bardzo wysoko.

W dniu 4 października, odbyły się warsztaty poświęcone narzędziom wspierającym: zarządzanie środowiskiem wieloprojektowym – Microsoft Office Enterprise Project Management oraz zarządzanie portfelami projektów – Microsoft Portfolio Project.

Zdjęcia z konferencji

Konferencja


Bankiet