logo emca
slider-1

Pracownicy

Staramy się kreować taką politykę personalną, która wspiera dążenia pracowników do rozwoju i samokształcenia z ukierunkowaniem na rozwój całej organizacji. Tworzymy kulturę organizacyjną opartą na lojalności, zaangażowaniu i współpracy wszystkich pracowników. 

Dążymy do tego, aby być cenionym pracodawcą, zapewniającym pracownikom duże możliwości rozwoju, a klientom doskonały poziom usług.

Realizując powyższe założenia firma wspiera różne formy dokształcania swoich pracowników. Co roku przeprowadzamy wiele szkoleń pracowniczych w naszej firmie podnoszących kwalifikacje kadry.

Na co dzień rozwój naszych pracowników jest wspierany przez organizowane szkolenia wewnętrzne.

Pragniemy również aby w naszych zespołach pracownicy chcieli ze sobą współpracować oraz czuli się związani z naszą firmą. Dlatego często, organizujemy integracyjne wycieczki - wspólne wyjazdy pracowników, ich rodzin, oraz zaproszonych gości. Wyjazdowe spotkania umożliwiają wypoczynek, zabawę i wzajemne poznanie się. Stwarzają także doskonałą okazję do dyskusji o firmie, stojących przed nią wyzwaniach oraz szansach jej rozwoju.