logo emca
slider-1

Energetyczne

Organizujemy szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych jak również przedsiębiorstw przemysłowych. Zakres szkoleń dotyczy głównie Rynku Energii Elektrycznej, Rynku Ciepła 

i Gazu. Ich tematyka szkoleń obejmuje aktualne problemy związane ze zmieniającymi się zasadami prawnymi i ich konsekwencjami dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. Przygotowujemy szkolenia otwarte, ale też na życzenie klientów - dla grup pracowników danego zakładu.