logo emca
slider-1

Handel CO2

We wrześniu ubiegłego roku Polska jako jeden z ostatnich krajów w Unii przystąpiła do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Opóźnienie to miało niewątpliwie wpływ na krajowy rynek uprawnień i przychody krajowych instalacji posiadających nadwyżki. Uprawnienia do emisji pochodzące z krajowych instalacji stale zwiększają swój udział na rynku europejskim, gdzie, jak się szacuje, będą odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu cen.   Analiza dotycząca emisji CO2 może okazać się kluczową jeżeli chodzi o planowanie wszelkich działań technicznych i finansowych mających na celu maksymalizację zysku przedsiębiorstwa w nadchodzących latach. 

Rok 2006 jest również początkiem bezpośredniego funkcjonowania naszej firmy na ryku uprawnień do emisji. We wrześniu uzyskaliśmy dostęp do konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień pod numerem PL-121-575-0 i do chwili obecnej przeprowadziliśmy kilka znaczących transakcji.

Byłoby dla nas ogromną przyjemnością móc spotkać się z Państwem, aby przedstawić osobiście ofertę, jak również zapoznać się z Państwa oczekiwaniami i odpowiedzieć na ewentualne pytania. W każdej chwili jesteśmy do dyspozycji naszych klientów.

W przypadku zainteresowania oferujemy również Państwu pomoc w zawiązaniu umowy z naszym partnerem – firmą Merril Lynch Commodities Europe.

Od 2006 roku jesteśmy polskim konsultantem biznesowym i doradcą Banku Merril Lynch Commodities Europe (MLCE) w zakresie handlu emisjami i spraw dotyczących problematyki środowiskowej. Firma MLCE prowadzi globalną sieć klientów we wszystkich regionach geograficznych i należy do największych oraz najbardziej wiarygodnych partnerów w tym zakresie. W roku 2006 MLCE obracało ponad 50 milionami ton EUA, a w 2005 ponad 20 milionami ton, z czego znaczna część odbywała się na zlecenie klientów. MLCE zajmuje się transakcjami we wszechstronnym zakresie, począwszy od standardowej sprzedaży i zakupu energii, a skończywszy na zintegrowanych umowach na świadczenie usług zarządczych w energetyce. Oferowane produkty, natury fizycznej lub finansowej, są przedmiotem obrotu dokonywanego bezpośrednio z kontrahentami, za pośrednictwem brokerów, bądź też na giełdach energetycznych. MLCE jest członkiem Nordpool uprawnionym do obrotu spot i futures, Europejskiej Giełdy Klimatycznej (ECX) oraz Powernext (transakcje spot). Oferuje pełen zakres produktów objętych europejskim systemem obrotu uprawnieniami, w tym transakcje na rynku nieregulowanym (OTC) oraz transakcje giełdowe. W związku z dynamicznym powiększaniem się rynku OTC istotna jest obecność w obu tych sektorach, ponieważ wraz z poważnymi ilościami produktów sprzedawanych na giełdach, funkcjonuje również wiele transakcji zawieranych dwustronnie. Firma MLCE prowadzi także handel jednostkami ograniczenia emisji CER i ERU. Jest to o tyle istotne, iż jak się przewiduje, CDM (Mechanizmy Czystego Rozwoju) będą coraz bardziej wpływać na cenę EUA w europejskim systemie handlu.

W ofercie naszego partnera znajdują się również inne produkty finansowe dotyczące obrotu uprawnieniami do emisji, takie jak np. obsługa transakcji forward, depozyty, uzyskanie kredytu w zamian za zastaw uprawnień, przeznaczenie puli uprawnień do obrotu i udział w ewentualnych zyskach.