logo emca
slider-1

Doradztwo inwestycyjne

Corporate Finance

W ramach usług corporate finance, wspieramy klientów we wszystkich istotnych decyzjach strategicznych i finansowych.

Usługi dla podmiotów realizujących projekty inwestycyjne

Zespół EMCA S.A. Corporate Finance świadczy dla swoich Klientów usługi doradcze z zakresu oceny, przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych. Wieloletnie doświadczenie członków zespołu na rynku finansowym, dogłębna znajomość dostępnych rozwiązań oraz źródeł finansowania dłużnego i kapitałowego w połączeniu z rozbudowaną siecią kontaktów wśród lokalnych oraz międzynarodowych instytucji finansowych i inwestorów powoduje, że EMCA S.A. Corporate Finance jest solidnym i rzetelnym partnerem w procesie doprowadzenia projektu do zamknięcia finansowego.

Organizacja i prowadzenie przetargów

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawnym, handlowym i technicznym przy organizacji i obsłudze przetargów przeprowadzanych w oparciu o:
  • procedury Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • procedury Banku Światowego
  • wymagania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
  • procedury własne inwestora

 

Kompleksowa organizacja procesów inwestycyjnych

Inwestycje są głównym sposobem zwiększenia wartości firmy, wpływają także na wzmocnienie pozycji rynkowej oraz wzrost konkurencyjności firmy. Fachowe doradztwo w procesach inwestycyjnych, realizowane przez naszych ekspertów zapewnia sukces inwestorowi.