logo emca
slider-1

Kontakt

 
 
EMCA Spółka Akcyjna

ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa
Tel.: (22) 625 39 40
Fax.:(22) 622 85 88
E-mail: zarzad [wstaw] emca.pl
Mapka: Zobacz mapkę dojazdu

Dział Wdrożeń IT
ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa
E-mail: it [wstaw] emca.pl
WWW: www.it.emca.pl

Biuro w Katowicach
ul. Panewnicka 124 B
40-761 Katowice
Tel.: (32) 201 03 24
Fax.: (32) 201 03 23
E-mail: katowice [wstaw] emca.pl
Mapka: Zobacz mapkę dojazdu

 

Informacje o firmie EMCA SA:
NIP: 526-12-31-089
REGON: 011954320
KRS: 0000018541
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy - 1 699 000 zł (w pełni wpłacony).

EMCA Volt Sp. z o.o.
ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa
Tel.: (22) 625 39 40

 

EMCA Volt Sp. z o.o.
Biuro w Katowicach
ul. Jordana 25
40-056 Katowice
Tel.: (32) 760 86 87
E-mail: emca.volt [wstaw] emca.pl

 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych EMCA S.A.
Pełny opis rodo dostępny tutaj.
 
EMCA S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych EMCA S.A.:
e-mail: rodo.emca [wstaw] emca.pl
listowny: Inspektor Danych Osobowych EMCA S.A., EMCA S.A. ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa.
telefoniczny: 22 625 39 40
 
Akcjonariusze