logo emca
slider-1

PowerFactory

W ramach całościowej oferty analiz systemów energetycznych wdrożyliśmy nowoczesne oprogramowanie PowerFactory, które umożliwia badanie i optymalizację stanów pracy systemu elektroenergetycznego.

Dzięki wdrożonej aplikacji mamy możliwość szczegółowego odwzorowania każdego podsystemu wytwórczego, przesyłowego i dystrybucyjnego dostarczając tym samym operatorom, spółkom dystrybucyjnym oraz inwestorom precyzyjnej wiedzy w zakresie inwestycji w moce wytwórcze czy rozbudowę sieci.

ZASTOSOWANIA PROGRAMU

Przesyłanie energii

PowerFactory oferuje obszerny zestaw funkcji do badania wielkich systemów elektroenergetycznych wzajemnie połączonych, w których wykorzystuje się nowe technologie wytwarzania i przesyłu energii, takie jak elektrownie wiatrowe, elektrownie wirtualne, HVDC-VSC lub FACTS.

Szybki i niezawodny algorytm obliczania rozpływu mocy może być stosowany do dowolnej topologii sieci prądu przemiennego jak i stałego. Wykorzystuje do tego modele o najwyższej dokładności, zawierające różne typy regulatorów mocy czynnej i biernej.

Zakres funkcji programu:
 • Rozpływ mocy, w tym optymalny rozpływ mocy - OPF.
 • Ceny węzłowe i wskaźniki kosztów krańcowych.
 • Analiza zwarć (IEC 60909, ANSI C37, w tym zwarcia wielokrotne).
 • Ocena niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego i zasilania węzłów odbiorczych.
 • Badanie stabilności lokalnej i globalnej, w tym modelowanie stanów elektromechanicznych i elektromagnetycznych.
 • Koordynacja i nastawy automatyki zabezpieczeniowej.
 • Interfejsy do systemów SCADA / Zarządzania Energią.

Dystrybucja energii

PowerFactory oferuje najbardziej wszechstronne rodzaje modelowania służące do badania wszystkich rodzajów sieci dystrybucyjnych, zarówno o topologii wielooczkowej zamkniętej jak i promieniowej oraz systemów zasilania trakcji kolejowej, połączonych z systemami dystrybucyjnymi.

W celu poprawy jakości zasilania i optymalizacji pracy systemów dystrybucyjnych, PowerFactory oferuje następujące funkcje:
 • Analiza rozpływu prądów wielofazowych i analiza zwarć (IEC 60909, ANSI C37, w tym zwarcia wielokrotne).
 • Analiza harmonicznych prądu i napięcia.
 • Ocena niezawodności zasilania odbiorców.
 • Modelowanie rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej.
 • Odwzorowanie elektrowni wirtualnych.
 • Analiza spadków napięć, wyznaczanie krzywych obciążeń elementów sieciowych uwzględniających grafiki obciążeń w węzłach odbiorczych.
 • Optymalizacja rozmieszczenia kondensatorów.
 • Strategie wzmocnień elementów sieci dystrybucyjnej.
 • Analiza jakości zasilania odbiorców.

Systemy przemysłowe

PowerFactory jest dedykowanym programem dla przedsiębiorstw przemysłowych (wielkich odbiorców) wymagających wysokiej jakości zasilania. Wysoka precyzja algorytmów rozpływowych zawartych w programie, narzędzia do obliczania zwarć, modelowanie 4-przewodowe, analiza harmonicznych - to tylko niektóre zalety programu PowerFactory.

Generacja rozproszona

PowerFactory jest doskonałym narzędziem do analizy wpływu generacji rozproszonej na parametry i pracę systemu elektroenergetycznego.

Program łączy funkcje analizy klasycznych systemów dystrybucyjnych z najnowocześniejszymi narzędziami do symulacji dynamicznych i analizy niezawodności. Oferuje pełne wsparcie dla wypracowania i analizy wpływu wirtualnych elektrowni i nowych technik starowania systemami.

Elektrownie wiatrowe

PowerFactory, łączy możliwości modelowania z zaawansowanymi algorytmami rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, pozwalając na prowadzenie pełnego zakresu badań wymaganych dla przyłączenia elektrowni wiatrowych.

Funkcje modelowania PowerFactory umożliwiają włączenie złożonych zagadnień dynamiki regulacji, nowych technologii wytwarzania, ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi .
 • Szczegółowe modele turbin wiatrowych:
  • Modele generatorów indukcyjnych z uzwojonym wirnikiem (DFIG),
  • Modele generatorów indukcyjnych klatkowych
  • Modele maszyn synchronicznych sterowanych przekształtnikiem energoelektronicznym (CDSG),
  • Wysokiej precyzji modele opracowane przez poszczególnych producentów z wbudowanymi kodami kontrolnym.
 • Energoelektroniczne urządzenia sterowania mocy czynnej i biernej oraz analiza harmonicznych.
 • Zabezpieczenia generatorów i modelowanie zwarcia uzwojeń wirnika typu Crow Bar.
 • Ochrona przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, modelowanie regulacji kąta położenia łopat.
 • Modele turbulencji i porywów wiatru.
 • Analiza stabilności globalnej.
 • Zintegrowane modelowanie farm wiatrowych.

Broszura WASE