logo emca
slider-1

Historia

Rys historyczny

Energy Management and Conservation Agency rozpoczęła działalność
1 października 1990 roku i od początku swojego istnienia świadczy usługi związane z szeroko pojętymi zagadnieniami sektora gospodarki paliwowo-energetycznej.

Do 31 lipca 1996 roku byliśmy podmiotem gospodarczym wpisanym
do ewidencji działalności gospodarczej w Warszawie.
Od 1 sierpnia 1996 roku działamy w formie Spółki Akcyjnej.

Rozpoczęliśmy swoją działalność od projektowania i realizacji inwestycji w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa i chłodnictwa, współpracując ze szwedzką firmą PM-LUFT. Od początku swej działalności zajęliśmy się również organizacją szkoleń językowych, (zarówno w kraju, jak i za granicą), dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, współpracując z ośrodkami szkoleniowymi
w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
 
Poszerzając zakres oferowanych usług, zaangażowaliśmy się
w doradztwo w zakresie organizacji procedur i prowadzenia wyboru wykonawców dużych inwestycji w sektorze energetycznym, a także
w organizowaniu prac związanych z zamknięciem finansowania inwestycji.

Od 1992 roku dysponujemy również biurem w Katowicach, które zajmuje się świadczeniem usług w zakresie projektowania, dostaw, montażu, uruchamiania i serwisu systemów do pomiarów stężeń zanieczyszczeń
w spalinach. W realizacji tych prac współpracujemy
z renomowanymi firmami, takimi jak Hartman&Braun, Durag, Siemens, Maihak, Sick, M&C Products, Horiba.

W roku 1994 EM&CA S.A. została wybrana przez Komisję Wspólnot Europejskich do współpracy przy realizacji programów PHARE/TACIS
i jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Firm Consultingowych pod Nr POL 18643.

Od 1994 roku specjalizujemy się również w organizacji i doradztwie prawno-handlowo-technicznym w zakresie procedur przetargowych, określonych w Ustawie o zamówieniach publicznych jak i wg standardów Klientów.

Druga połowa lat 90-tych to czas nowych wyzwań dla EM&CA S.A. Uchwalenie przez Sejm nowej ustawy "Prawo energetyczne" oraz przyjęcie przez rząd programu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego stworzyło EM&CA S.A. szansę uczestnictwa
w nowych obszarach działalności. Wpisując się w te nowe uwarunkowania, rozszerzyliśmy
w sposób znaczący, zakres dotychczasowych usług. Realizowaliśmy wiele projektów prywatyzacyjnych firm sektora energetycznego, zarówno jako Doradca Ministra Skarbu Państwa, jak też doradzając bezpośrednio samym firmom w procesie komercjalizacji i restrukturyzacji. Braliśmy udział w wielu projektach związanych z wdrażaniem nowego prawa energetycznego.

W roku 1999 uzyskaliśmy koncesję na „obrót energią elektryczną” i jako przedsiębiorstwo energetyczne rozpoczęliśmy handel energią elektryczną w zakresie krajowym i międzynarodowym. Uczestniczyliśmy również aktywnie w tworzącym się rynku energii elektrycznej.

Rok 2006 jest początkiem bezpośredniego funkcjonowania firmy EM&CA S.A. na ryku uprawnień do emisji. We wrześniu EM&CA S.A. uzyskała dostęp do konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień pod numerem
PL-121-575-0. Od 2006 roku firma jest również polskim konsultantem biznesowym i doradcą Banku Merril Lynch Commodities Europe (MLCE) w zakresie handlu emisjami i spraw dotyczących problematyki środowiskowej.

W kwietniu 2007 roku dochodzi do współpracy EM&CA S.A. i Microsoft
w zakresie kompletnych rozwiązań EPM. Oferta firmy EM&CA S.A. obejmuje sprzedaż licencji firmy Microsoft, wdrożenia Microsoft Office Enterprise Project Management, szkolenia w zakresie metodologii prowadzenia projektów, szkolenia w zakresie użytkowania EPM.

W maju 2007 EM&CA S.A. Biuro w Katowicach uzyskała certyfikat wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
z normą ISO 9001:2000.

W marcu 2008 roku zostało utworzone nowe biuro w Katowicach świadczące usługi doradcze w zakresie  analiz systemów energetycznych.

W marcu 2010 EM&CA S.A. zawarła partnerstwo ze szwedzką firmą Op5. Współpraca dotyczy świadczenia profesjonalnych usług zdalnego monitoringu systemów informatycznych.

W listopadzie 2010 roku EM&CA S.A. zaczyna również świadczyć usługi doradcze z zakresu CORPORATE FINANCE.

 Rok  Wydarzenie
 1990 Energy Management and Conservation Agency rozpoczęła działalność
1 października 1990 roku. Od początku EM&CA S.A. świadczy usługi związane z szeroko pojętymi zagadnieniami sektora gospodarki paliwowo-energetycznej.
 1992 Utworzenie oddziału w Katowicach zajmującego się świadczeniem usług w zakresie projektowania, dostaw, montażu, uruchamiania i serwisu systemów do pomiarów stężeń zanieczyszczeń w spalinach.
1994 Wybór przez Komisję Wspólnoty Europejskiej do współpracy przy realizacji programów energetycznych PHARE/TACIS.

Rozwój usług doradztwa prawno-handlowo-technicznego w zakresie procedur przetargowych, określonych w Ustawie o zamówieniach publicznych jak i wg standardów Klientów.
1996 Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną.
1999 Uzyskanie koncesji na „obrót energią elektryczną” .
2002 Uzyskanie tytułu "Gazela Biznesu".
2006 Uzyskanie konta w Krajowym Rejestrze Systemu Handlu CO2.
Umowa z Merrill Lynch.

European Energy Exchange - Członek giełdy.
2007 Uzyskanie tytułu Microsoft Certified Partner. Rozwój usług w zakresie wdrożeń IT.

EM&CA S.A. Biuro w Katowicach uzyskała certyfikat wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000.
2008 Rozszerzenie działalności konsultingowej o kolejną specjalizację: Analizy systemów energetycznych.
2010  EM&CA S.A. zawarła partnerstwo ze Szwedzką firmą Op5.

EM&CA S.A. rozwija usługi doradztwa finansowego typu CORPORATE FINANCE