logo emca
slider-1

Systemy pomiarowe

Projektujemy, dostarczamy, uruchamiamy oraz serwisujemy systemy pomiarowe monitoringu spalin oraz systemy pomiarowe dla celów technologicznych. Realizacją prac zajmuje się biuro EMCA S.A. 

w Katowicach.

 

 

Oferowany zakres obejmuje niżej wymienione zagadnienia:
 • systemy do pomiaru stężeń zanieczyszczeń gazowych(CO2,SO2,NOx,pył...) , spełniające wymogi polskiego prawodawstwa, przeznaczone do rozliczeń za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 
 • przenośne systemy do pomiaru stężeń zanieczyszczeń gazowych przeznaczone do kontroli procesów technologicznych oraz wyznaczania wielkości emisji zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Ochrony środowiska,

systemy pomiarowe dla celów technologicznych:

 • systemy do kontroli i nadzoru procesu spalania w kotłach na paliwo stałe, płynne i gazowe oraz systemy zapłonowe dla tych kotłów, 
 • systemy do pomiaru składu paliwa:
  • pomiary składników gazowych spalin,
  • pomiary zawartości pyłu w spalinach,
  • pomiary zawartości węgla w popiele.
 • instalacje rozpałkowe dla  kotłów energetycznych:
  • palniki rozpałkowe firmy,
  • zapalarki wysokoenergetyczne.
 • systemy optymalizujące procesy cieplne: 
  • w przemyśle cementowo-wapienniczym,
  • w przemyśle energetycznym,
  • w przemyśle ciepłowniczym.