logo emca
slider-1

Handel

Handel energią elektryczną

EM&CA S.A. spełnia niezbędne warunki do prowadzenia handlu energią elektryczną.

W 1999 r. firma uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju.

W okresie kilkuletniego handlu energią zarówno na terenie kraju jak i na rynku międzynarodowym, zdobyliśmy zaufanie naszych partnerów współpracując z wytwórcami, spółkami dystrybucyjnymi, spółkami obrotu oraz odbiorcami końcowymi.

Czytaj więcej...

Handel CO2

We wrześniu ubiegłego roku Polska jako jeden z ostatnich krajów w Unii przystąpiła do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Opóźnienie to miało niewątpliwie wpływ na krajowy rynek uprawnień i przychody krajowych instalacji posiadających nadwyżki. Uprawnienia do emisji pochodzące z krajowych instalacji stale zwiększają swój udział na rynku europejskim, gdzie, jak się szacuje, będą odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu cen.   Analiza dotycząca emisji CO2 może okazać się kluczową jeżeli chodzi o planowanie wszelkich działań technicznych i finansowych mających na celu maksymalizację zysku przedsiębiorstwa w nadchodzących latach.