logo emca
slider-1

Szkolenia

Energetyczne

Organizujemy szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych jak również przedsiębiorstw przemysłowych. Zakres szkoleń dotyczy głównie Rynku Energii Elektrycznej, Rynku Ciepła 

i Gazu. Ich tematyka szkoleń obejmuje aktualne problemy związane ze zmieniającymi się zasadami prawnymi i ich konsekwencjami dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. Przygotowujemy szkolenia otwarte, ale też na życzenie klientów - dla grup pracowników danego zakładu.


Informatyczne

Organizujemy szkolenia informatyczne dedykowane zarówno informatykom – specjalistom, jak i użytkownikom aplikacji. Oprócz szkoleń autoryzowanych przez naszych Partnerów budujemy również programy szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, także jako uzupełnienie usług wdrożeniowych. 

Świadczymy również pomoc przy organizacji usług szkoleniowych jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej.

Współpracujemy ściśle z firmą Microsoft w obszarze nowych technologii informatycznych.

Z zakresu ochrony środowiska

Jesteśmy organizatorem szkoleń z zakresu ochrony środowiska. Dzięki swojej działalności, gwarantujemy pozyskanie w trakcie szkolenia najbardziej aktualnych informacji z dziedziny prawa ochrony środowiska i innych, popartych wiedzą i doświadczeniem zdobytymi 

w praktyce.

Językowe

Organizujemy kursy języka angielskiego prowadzone przez tzw. ”native speakers” dla słuchaczy o różnych poziomach zaawansowania. Szkolenia prowadzone są na terenie naszego ośrodka w Warszawie. 

W przypadku szkoleń dla grup słuchaczy – na terenie zakładu pracy klienta. Możliwe też są kursy wyjazdowe dla grup słuchaczy na terenie ośrodków szkoleniowych w atrakcyjnych miejscach na terenie całej Polski. Organizujemy również wyjazdowe szkolenia do renomowanych szkół językowych na terenie Wielkiej Brytanii.