logo emca
slider-1

Aktualne oferty pracy

 

Radca prawny/adwokat

Poszukujemy radcy prawnego do prowadzenia spraw formalno-prawnych w procesie przygotowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych dotyczących głównie linii i stacji elektroenergetycznych.
 
Zakres zadań:
  • sporządzanie opinii, informacji prawnych i projektów dokumentów formalno-prawnych, prowadzenie spraw w zakresie: ustanawiania służebności przesyłu, w tym regulowanie stanu prawnego nieruchomości, umów cywilno - prawnych z właścicielami nieruchomości, planistyki w gminach i ochrony środowiska.
  • reprezentowanie firmy przed organami sądowymi, organami administracji rządowej, kontrahentami
  • opieka prawna w procesie przygotowania i realizacji inwestycji
  • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy

Czytaj więcej...

Praktyka studencka instalacje HVAC 2018

Zapraszamy utalentowanych studentów kierunków technicznych
do odbycia praktyk wakacyjnych.

Oferujemy:
Udział w realizacji interesujących projektów z zakresu zarządzania i zagadnień inżynieryjno-projektowych, a w szczególności w realizacji i obsłudze projektów dla systemów HVAC (wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania) dla obiektów/projektów przemysłowych głównie sektora energetyki i elektroenergetyki.

U nas weźmiesz udział w realizacji całego procesu inwestycyjnego od etapu projektowego, poprzez koordynacje dostaw, bezpośredniej realizację prac i montażu na obiektach, etapu rozruchu, testów i uruchomienia instalacji, przygotowania dokumentacji powykonawczej i jakościowej, kończąc na fazie przekazania wykonanych instalacji do eksploatacji oraz obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Czytaj więcej...

Projektant instalacji elektroenergetycznych

Miejsce pracy: Katowice
 
Zakres obowiązków:
  • Projektowanie instalacji elektrycznych (m.in. linie 110kV, stacje 110/SN)
  • Nadzór nad realizacją projektów
  • Koordynowanie zagadnień formalno-prawnych powierzonych projektów
  • Kontakty z kontrahentami.

Czytaj więcej...