logo emca
slider-1

Corporate Finance

W ramach usług corporate finance, wspieramy klientów we wszystkich istotnych decyzjach strategicznych i finansowych.

Usługi dla podmiotów realizujących projekty inwestycyjne

Zespół EMCA S.A. Corporate Finance świadczy dla swoich Klientów usługi doradcze z zakresu oceny, przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych. Wieloletnie doświadczenie członków zespołu na rynku finansowym, dogłębna znajomość dostępnych rozwiązań oraz źródeł finansowania dłużnego i kapitałowego w połączeniu z rozbudowaną siecią kontaktów wśród lokalnych oraz międzynarodowych instytucji finansowych i inwestorów powoduje, że EMCA S.A. Corporate Finance jest solidnym i rzetelnym partnerem w procesie doprowadzenia projektu do zamknięcia finansowego.


Jako niezależny konsultant, EMCA S.A. Corporate Finance podchodzi do każdego z projektów z największą uwagą oraz starannością. Wspomagamy naszych Klientów na każdym stadium rozwoju projektu, od opracowania koncepcji realizacji oraz finansowania projektu, poprzez audyt lub opracowanie biznes planu, modelu finansowego oraz materiałów informacyjnych, prezentację projektu szerokiej bazie inwestorów kapitałowych oraz instytucji finansujących, wsparcie w negocjacjach, koordynację procesu pozyskiwania środków od inwestorów kapitałowych i dłużnych aż do finansowego zamknięcia projektu. 

Unikalne połączenie technicznych kompetencji EMCA S.A. z dogłębną znajomością rynku finansowego i dostępnych na nim produktów oraz możliwości powoduje, że projekty realizowane przez EMCA S.A. spełniają najwyższe standardy instytucji finansujących.

Doradztwo przy negocjacjach umów odbioru energii elektrycznej (PPA)

W przypadku projektów inwestycyjnych związanych z energetyką kluczowym dokumentem determinującym możliwość doprowadzenia projektu do finansowego zamknięcia jest umowa na odbiór wyprodukowanej przez projekt energii elektrycznej (tzw. Power Purchase Agreement - PPA) oraz w przypadku projektów produkujących energię ze źródeł odnawialnych - umowa na odbiór świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych (tzw. Certificate Purchase Agreement - CPA).  Wykorzystując posiadane doświadczenie, szerokie i ugruntowane relacje z wszystkimi zakładami energetycznymi w Polsce oraz unikalną wiedzę na temat możliwych konstrukcji umów, EMCA S.A. oferuje swoim klientom wsparcie w procesie negocjacji umów PPA i CPA. We współpracy z Klientem dążymy do wynegocjowania umowy, której konstrukcja  zapewni możliwie najwyższy poziom przychodów z projektu oraz będzie akceptowana przez instytucje finansujące i inwestorów kapitałowych. 

Usługi dla jednostek samorządu terytorialnego

Departament Corporate Finance świadczy usługi z zakresu oceny, przygotowania, koordynacji procesów inwestycyjnych w ramach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z energetyką oraz poprawą efektywności energetycznej. 

EMCA S.A. oferuje usługi w zakresie oceny projektów inwestycyjnych pod kątem finansowo-ekonomicznym, doboru najbardziej odpowiedniej struktury finansowania, pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego oraz koordynacji procesu inwestycyjnego do zamknięcia finansowego projektu.

Usługi dla inwestorów

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka, znaczne potrzeby kapitałowe polskiego przemysłu energetycznego oraz liczne inwestycje infrastrukturalne powodują, że Polska odgrywa coraz większe znaczenie na mapie lokalizacji kapitału inwestycyjnego.  Kolejne raporty globalnych banków inwestycyjnych oraz organizacji ekonomicznych wskazują Polskę jako atrakcyjny rynek do ulokowania bezpośrednich inwestycji kapitałowych. 

Departament Corporate Finance świadczy na rzecz inwestorów rozpatrujących możliwość inwestycji lub już inwestujących w Polsce usługi z zakresu:Wyszukiwania transakcji spełniających kryteria inwestycyjne oraz profil ryzyka określony przez inwestora;
 • Opracowania koncepcji oraz doradztwa przy określeniu odpowiedniej strategii przeprowadzenia i sfinansowania transakcji;
 • Koordynacja i nadzór nad analizą due diligence projektów inwestycyjnych w zakresie:
  • Założeń technologicznych i technicznych
  • Analizy księgowo/podatkowej
  • Analizy finansowej
  • Analizy prawnej
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz monitoring projektów na zlecenie inwestorów.
Niespotykane na polskim rynku połączenie doskonałej znajomości rynku energetycznego oraz międzynarodowych standardów realizacji inwestycji kapitałowych czynią EMCA S.A. Corporate Finance doskonałym partnerem dla naszych Klientów poszukujących lub realizujących inwestycje w Polsce.