logo emca
slider-1

Doradztwo w zakresie rynku energii

Usługi doradcze w zakresie działań przedsiębiorstw na rynku energii

Podmiotom należącym do tzw. energetyki zawodowej, tj. elektrowniom, zakładom energetycznym, elektrociepłowniom, przedsiębiorstwom energetyki cieplnej oferujemy doradztwo w określeniu ich pozycji na rynku energii.

Usługi doradcze w zakresie działań przedsiębiorstw na rynku energii

Podmiotom należącym do tzw. energetyki zawodowej, tj. elektrowniom, zakładom energetycznym, elektrociepłowniom, przedsiębiorstwom energetyki cieplnej oferujemy doradztwo w określeniu ich pozycji na rynku energii.

Zakres naszych usług:

 • Organizacja przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją i obrotem energią na bazie majątku przedsiębiorstwa ( w tym uzyskanie koncesji, kalkulacje taryf i opracowanie IRiESD itp.)
 • Dostosowanie planów kont do prowadzonej i projektowanej działalności energetycznej
 • Badanie lokalnego rynku energii elektrycznej i ciepła

Przedsiębiorstwom przemysłowym oferujemy:

 • Analizy opłacalności wykorzystania i przygotowania przedsiębiorstwa do korzystania z zasady TPA w tym możliwości scentralizowanych zakupów energii elektrycznej i grupowego bilansowania
 • Audyty energetyczne w zakresie gospodarowania zakupem i zużyciem energii elektrycznej

Handel energią elektryczną

Świadczymy usługi w obszarze obrotu energią elektryczną.

Zakres naszych usług:
 • Sprzedaż/zakup energii elektrycznej (hurtowy i do odbiorców końcowych):
  • konwencjonalnej
  • ze źródeł odnawialnych
  • wytwarzanej w skojarzeniu