logo emca
slider-1

Oferta

Analizy przyłączenia do KSE

Ocena potencjału mocy wytwórczej i odbiorczej możliwej do przyłączenia w poszczególnych węzłach sieci dystrybucyjnej 110 kV będzie obejmowała trzy następujące wartości graniczne:
 • Moc graniczną możliwą do przyłączenia bez jakiejkolwiek modernizacji sieci zwiększającej zdolności przesyłowe.
 • Moc graniczną określoną przy założeniu tzw. małej modernizacji sieci, obejmującej jedynie dostosowanie linii do temperatury pracy +80oC.
 • Moc graniczną określoną przy założeniu wprowadzenia systemu dynamicznego zarządzania siecią.

Czytaj więcej...

PowerFactory

W ramach całościowej oferty analiz systemów energetycznych wdrożyliśmy nowoczesne oprogramowanie PowerFactory, które umożliwia badanie i optymalizację stanów pracy systemu elektroenergetycznego.

Dzięki wdrożonej aplikacji mamy możliwość szczegółowego odwzorowania każdego podsystemu wytwórczego, przesyłowego i dystrybucyjnego dostarczając tym samym operatorom, spółkom dystrybucyjnym oraz inwestorom precyzyjnej wiedzy w zakresie inwestycji w moce wytwórcze czy rozbudowę sieci.

Czytaj więcej...

Analizy systemów energetycznych

 W ramach usług świadczonych przez naszą firmę oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo w zakresie szeroko rozumianych analiz systemów energetycznych, w szczególności systemu elektroenergetycznego.

Oferowany zakres usług obejmuje niżej wymienione zagadnienia:
 • Wykonywanie analiz wpływu przyłączanych do sieci elektroenergetycznej obiektów, w tym źródeł wytwórczych, na pracę systemu elektroenergetycznego, uwzględniających wymagania techniczne, obejmujące:
  • obciążalności długotrwałe i zwarciowe,
  • dopuszczalne napięcia w węzłach sieciowych,
  • regułę n-1 oraz wyłączenia wielokrotne, w tym układy awaryjne i remontowe,
  • wskaźniki nieciągłości zasilania,
  • zapas stabilności lokalnej i globalnej,
  • nastawy automatyki zabezpieczeniowej.

Czytaj więcej...

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Naszą kluczową kompetencją jest świadczenie usług doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw przemysłowych.

Czytaj więcej...

Doradztwo strategiczne i operacyjne

Zadaniem zespołu doradztwa strategiczno-opercyjnego jest kreowanie i wdrożenie nowych koncepcji rozwoju biznesowego dla przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Doradztwo inwestycyjne