logo emca
slider-1

Aktualności

Nowa specjalizacja: Analizy systemów energetycznych

Miło nam poinformować, że wobec potrzeb i oczekiwań klientów rozszerzyliśmy działalność o kolejną specjalizację: Analizy systemów energetycznych.
Dodatkowy profil usług jest adresowany do operatorów systemu przesyłowego i spółek dystrybucyjnych oraz do inwestorów występujących o warunki przyłączenia. Nowa oferta dotyczy głównie projektów związanych z planowaniem rozwoju systemu elektroenergetycznego, wpływu przyłączanych jednostek wytwórczych na pracę systemu elektroenergetycznego, oceny efektywności ekonomicznej inwestowania w źródła wytwórcze na lokalnym rynku energii elektrycznej jak również wykonywania studiów taryfowych.

Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie elektroenergetyki możemy pomagać operatorom w racjonalnym rozwoju sieci jak również inwestorom w znalezieniu odpowiedniego miejsca przyłączenia jednostki wytwórczej, które zapewni wysoką pozycję na rynku energii elektrycznej przy możliwie najmniejszych kosztach przyłączenia.

Za rozwój tej usługi odpowiedzialny będzie nowy dyrektor EM&CA S.A. Franciszek Buchta.