logo emca
slider-1

Aktualności

Podsumowanie konferencji "Zdalny pomiar energii elektrycznej - elementem rozwoju rynku energii"

W dniach 20 – 21 stycznia 2009 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się zorganizowana przez firmę EM&CA S.A. konferencja poświęcona tematyce zdalnego pomiaru energii elektrycznej.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z perspektywami wynikającymi z kompleksowego wdrożenia projektów AMM (Atomated Meter Measurement) w warunkach polskich, jak również z wynikami kompleksowej oceny wykonalności takich projektów opracowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz wymiana poglądów i stanowisk w zakresie praktycznego wdrożenia tego typu projektów w Polsce.

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób, byli wśród nich przedstawiciele operatorów sieci dystrybucyjnych i sieci przesyłowej, spółek obrotu, wytwórcy energii, przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej.

Obecni byli również wiodący dostawcy technologii opomiarowania zużycia energii elektrycznej prezentujący najnowsze stosowane rozwiązania w zakresie zdalnego odczytu energii elektrycznej:

  • APATOR S.A.
  • Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA
  • T- Matic Systems Sp. z o.o.
  • Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o.
  • EnergiaPro-Pomiary Sp. z o.o. / POLITECH sp. z o.o. / ISKRA EMECO
  • INNSOFT Sp. z o.o.
  • WINUEL SA
Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnili zaproszeni prelegenci, wśród których znaleźli się Tomasz Kowalak - Urząd Regulacji Energetyki, Tomasz Świetlicki - Ministerstwo Gospodarki oraz Dyrektorzy działów teleinformatycznych spółek dystrybucyjnych.

Wszystkie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony licznie zgromadzonych słuchaczy, którzy zadawali wiele pytań szczególnie dotyczących kosztów wdrożenia projektów AMM w warunkach polskich i możliwości ich pokrywania w taryfach przez operatorów oraz przez spółki obrotu.

Dwudniowa konferencja: „Zdalny pomiar energii elektrycznej - elementem rozwoju Rynku Energii” zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym została oceniona bardzo wysoko przez jej uczestników.
Co więcej duże zaangażowanie uczestników konferencji podczas dyskusji świadczy o potrzebie kontynuowania tego typu spotkań.Kilka zdjęć wykonanych podczas konferencji