logo emca
slider-1

Aktualności

Pierwsza instalacja w Europie o uruchomieniu instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Opole

„Pierwsza instalacja w Europie” o uruchomieniu instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Opole
Autor: Dorota Kubek, ("Nowa Energia 2/2010")

W ww. artykule opublikowanym w dwumiesięczniku „Nowa Energia”, autorka Dorota Kubek pisze o pierwszej w Polsce instalacji odazotowania spalin na bloku opalanym węglem kamiennym, która została przekazana do eksploatacji w PGE Elektrowni Opole.

Artykuł zawiera informacje dotyczące genezy i realizacji inwestycji, w której EM&CA SA pełniła rolę doradcy handlowo-prawnego przy organizacji i przygotowaniu postępowania na wybór wykonawcy instalacji odazotowania spalin. Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakres prac EM&CA SA obejmował pełną obsługę postępowania, w tym:

  • wykonanie projektu ogłoszenia o zamówieniu,
  • ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kwalifikacje wykonawców,
  • wykonanie wstępnej SIWZ wraz z projektem kontraktu na wykonanie instalacji,
  • ocenę ofert wstępnych,
  • udział w negocjacjach z wykonawcami,
  • przygotowanie ostatecznej SIWZ po negocjacjach,
  • ocenę ofert cenowych,
  • przygotowanie kontraktu do podpisania z wybranym wykonawcą.
Źródło: "Nowa Energia 2/2010"

Zobacz artykuł »