logo emca
slider-1

Aktualności

Energetyka przemysłowa - wyznaczenie OSD i co dalej?"

Szkolenie:
Energetyka przemysłowa - wyznaczenie OSD i co dalej?

25-26 stycznia 2011 r. Centrum Konferencyjno-Kongresowe PWSBiA w Warszawie

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Ponad 150 przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, które złożyły wnioski o wyznaczenie OSD, oczekuje na decyzje URE - ale to nie zwalnia ich z obowiązku wdrożenia szeregu działań dostosowawczych, wynikających z nowych wymagań Prawa energetycznego.
Brak rozporządzeń wykonawczych i odpowiedniej praktyki powoduje u przedsiębiorców wiele niepewności odnośnie do  zakresu i terminów wdrożenia działań dostosowawczych w tym zakresie.
Złożenie wniosku o wyznaczenie właściwym operatorem rozpoczyna cały szereg działań, które muszą zostać podjęte w celu sprawnego przeprowadzenia procesu wyznaczenia operatora. Często rodzi się pytanie - czy sam wniosek został wystarczająco dobrze przygotowany?
Jakie działania należy podjąć po wyznaczeniu OSD? Samo wyznaczenie to bowiem akt formalnoprawny, określający pewien zakres obowiązków ale także uprawnień. Jak je realizować i jak z nich korzystać to podstawowe zagadnienia, które będą przedmiotem organizowanego szkolenia.

więcej »