logo emca
slider-1

Aktualności

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

WARSZTATY: „OSD w energetyce przemysłowej-praktyczne aspekty realizacji zadań"
29-30 Marca 2011r., Centrum Konferencyjno-Kongresowe PWSBiA w Warszawie

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej, a szczególnie te, które jednocześnie prowadzą działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Wprowadzone bowiem regulacje w nowelizacji Prawa energetycznego z dnia 8 stycznia  2010 roku są obecnie zawarte tylko w ustawie i nie są nadal uszczegółowione rozporządzeniami wykonawczymi, ani też praktyką.

Wysokie kary, jakie są możliwe do nałożenia na przedsiębiorców nieprzestrzegających nowych wymagań prawnych (do 15% przychodów z działalności, w tym również właścicieli sieci nie będących przedsiębiorstwami energetycznymi !),  skłaniają do konieczności bardzo wnikliwego przeanalizowania własnych działań. więcej>>