logo emca
slider-1

Aktualności

Nowe szkolenie

"OSD w Energetyce przemysłowej– obowiązki, problemy, zagrożenia"
22-23 listopada 2011r.  WARSZAWA

Podczas szkolenia zostanie przekazane kompendium wiedzy w zakresie obowiązków operatorstwa na sieciach przemysłowych i współpracy z OSD nadrzędnym a także udzielone będą odpowiedzi na wiele pytań, w tym:

 • Czy „unikanie” bycia OSD chroni przed publicznoprawnymi obowiązkami przedsiębiorstwa sieciowego na rzecz odbiorców uprawnionych.
 • Jak działać aby nie narazić się na postępowanie o rozstrzygnięcie sporów czy też na karę  pieniężną.
 • Jak zachowywać się „przed” i „po wyznaczeniu na OSD”.
 • Czy zasada TPA obowiązuje tylko OSD?
 • Najnowsze rzecznictwo – przyłączanie do sieci – ale za ile?
 • Które PEP również podlegają tzw. unbundlingowi ( rozdziałowi prawnemu)?
 • Czy realizować politykę włączania do „macierzy” spółek dawniej wydzielanych lub budować własne   źródła energii i jaki może to mieć wpływ na „obciążenie kolorami”  a także  jak to realizować aby wpływ ten minimalizować. Czy rozwiązaniem jest także linia bezpośrednia?
 • Realne zadania, relacje umowne z innymi operatorami systemów, w tym, z operatorem nadrzędnym, a także z podmiotami obsługującymi rynek energii elektrycznej, takimi jak sprzedawcy i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe.
 • Świadczenie usługi „operatora pomiarów” zawartej z operatorem nadrzędnym.
 • Nowe „rozporządzenie taryfowe” z dnia 18 sierpnia 2011 r. i obowiązek oraz zakres jego zaadoptowania w tworzeniu taryf OSD a także wytyczne i pojawiające się problemy w zakresie opracowywania projektów planów rozwoju oraz sprawozdań z ich wykonania.
 • Praktyczne aspekty opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci, nowe wymogi związane z wejściem w życie 3-go pakietu energetycznego a także procedury związane z przedstawieniem tej instrukcji do zatwierdzenia przez Prezesa URE.