logo emca
slider-1

Aktualności

Praktyczne szkolenie warsztatowe

"OSD W ENERGETYCE PRZEMYSŁOWEJ – OBOWIĄZKI I REALIA RYNKOWE"
21-22 luty 2012r.  WARSZAWA


 • OSDn na rynku energii –stan prawny na 1 lutego 2012r.
 • Kierunki zmian w projekcie nowego Prawa energetycznego: OSDn w dyrektywie 2009/72/WE i w projekcie Prawa energetycznego- uproszczenie funkcjonowania- małe systemy wydzielone ( zamknięte)
 • Aktualne problemy funkcjonowania OSD
 • Obowiązki ekologiczne dziś i w świetle projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w tym „białe certyfikaty”
 • Realizacja obowiązków OSDn w praktyce w tym sprawozdawczość, rodzaje zawieranych umów przez OSDn - omówienie najważniejszych elementów, zarządzanie pomiarami, zmiany w rozliczeniach, przykłady praktyczne
 • IRiESD: jak opracować, jak przeprowadzić konsultacje?, proces zatwierdzania  w URE, najczęściej popełniane błędy
  Nowe wymagania w procedurach zmiany sprzedawcy i jakości obsługi odbiorców
 • Praktyczne omówienie opracowania planu rozwoju: zasady wypełniania tabel, najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne
 • Wytyczne w zakresie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu rozwoju

  więcej»