logo emca
slider-1

Aktualności

SZKOLENIE:

„Efektywność Energetyczna w przedsiębiorstwie-nie podjęcie działań będzie kosztować!"
24 kwietnia 2012r.  WARSZAWA

W roku 2011 weszła  w życie ustawa o efektywności energetycznej, której uregulowania dotyczą wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku energii elektrycznej, gazu a także  ciepła. Ustawa ta daje określone uprawnienia przedsiębiorstwom działającym na tych rynkach, ale nakłada także na nie określone obowiązki zabezpieczając ich realizację bardzo surowymi karami pieniężnymi.

KLUCZOWE TEMATY I PROBLEMY:

  • Wdrożenie ustawy o efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
  • System wsparcia efektywności energetycznej „białe certyfikaty”.
  • Kogo dotyczy system wsparcia i jak się przygotować aby z niego skorzystać?
  • Jakie działania podejmować  co grozi w przypadku zaniechania działań?
  • "Białe wsparcie" dla przedsiębiorstw przemysłowych (energochłonnych) – korzystniej niż biały certyfikat – szanse na obniżenie kosztów energii.
  • Zasada opłaty zastępczej - zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.
  • Sankcje możliwe do nałożenia -  komu i za co?
  • Audyty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym – jak przygotować aby skorzystać z systemu wsparcia?
  • Praktyczne aspekty wykonywania audytów w zgodzie z  ustawą o Efektywności Energetycznej.