logo emca
slider-1

Aktualności

Kontrakt na budowę bloku w Kozienicach podpisany


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.09.2012 r. Spółka ENEA Wytwarzanie S.A. podpisała w Elektrowni Kozienice kontrakt z konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal S.A.  o wartości blisko 6,3 mld PLN na Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne.

Blok o mocy elektrycznej netto  1075  MWe będzie opalany węglem kamiennym. Blok będzie wykonany z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii pozwalającej na osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności wynoszącej 45,59%.  
Procedura wyboru wykonawcy tej bardzo ważnej dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego inwestycji była prowadzona  przy udziale EM&CA S.A. w charakterze Doradcy od 2009 roku.

EM&CA S.A. świadczyła od samego początku kompleksowe usługi Doradcy Prawno-Handlowego a zakres prac obejmował opracowanie wszystkich dokumentów przetargowych, prowadzenie negocjacji z wykonawcami i inne czynności przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.

Składamy tą drogą Zarządowi Enei Wytwarzanie oraz wszystkim osobom, które pracowały przy realizacji trudnej procedury wyboru wykonawcy serdeczne życzenia i gratulacje.

Zarząd i Członkowie Zespołu Doradcy Prawno-Handlowego
EM&CA S.A.