logo emca
slider-1

Aktualności

KONFERENCJA: Wdrażanie Smart Grid

 
Kluczowe tematy, które zostaną poruszone i przedyskutowane na konferencji
  • Stanowisko Prezesa URE w sprawie ram interoperacyjności i wymienności elementów sieci Smart Grid
  • Ryzyka budowy Smart Grid ( OSD E i ich korporacje)
  • Konflikt protokołów/procesorów
  • Drogi zarządzania w/w ryzykami i konfliktami – rola integratorów i aktywnych odbiorców energii
  • Jak aktywni odbiorcy skorzystają z nowych rozwiązań
  • Prezentacje integratorów/dostawców technologii oraz integratorów i dostawców usług ESCO.