logo emca
slider-1

Aktualności

KONFERENCJA Smart Grid - Podsumowanie

 
W trakcie dwudniowej konferencji uczestnicy mieli nie tylko okazję pogłębić i uporządkować dotychczasową wiedzę na te ważne tematy ale również mogli zapoznać się z z rozwiązaniami technicznymi oferowanymi przez dostawców technologii i usług świadczonych przez podmioty teleinformatyczne działające na rynku.
Szczególnie interesująco i żywiołowo przebiegła dyskusja w panelu dyskusyjnym „Komunikacja w Smart Grid", podczas którego zaprezentowane zostały i szczegółowo wyjaśnione standardy komunikacji ( PRIME, IDIS i OSGP) stosowane przy realizacji Smart Grid, ich rola w zapewnieniu współpracy urządzeń i systemów a także problemy związane z ich wdrażaniem i utrzymaniem.
Podczas „Sesji integratorów i dostawców technologii" swoje rozwiązania zaprezentowały: ATENDE Software, T-matic Systems S.A. (Grupa Arcus), APATOR S.A., Innsoft Sp. z o.o., Eltel Networks, MindMade Sp. z o.o., Landis+Gyr Sp. z o.o.
 
Wysoki poziom merytoryczny Konferencji zapewnili zaproszeni prelegenci, będący niekwestionowanymi autorytetami w obszarze działania rynku energii elektrycznej w Polsce, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, instytucji i podmiotów, związanych z kreowaniem i wdrażaniem rozwiązań Smart Grid, opomiarowania i teleinformatyki.
 
W konferencji uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli środowiska energetycznego. Aktywny ich udział w dyskusjach jest dla nas potwierdzeniem dużego zainteresowania tą tematyką ze strony podmiotów działających na rynku energii oraz pokazuje konieczność dalszego propagowania i przybliżania problematyki budowy Smart Grid w Polsce a więc rozwoju rynku energii w jego nowym kształcie a także dalszego prezentowania kolejnych elementów procesu wdrażania rozwiązań „ smart" do praktyki gospodarczej. Z przyjemnością informujemy, że Konferencja cieszyła się dużym uznaniem, zarówno pod względem merytorycznym, jak też organizacyjnym.
Wielu uczestników konferencji prezentowało podczas prowadzonych dyskusji pozytywną ocenę i podkreślało trafność zaproponowanej tematyki konferencji a także wyrażało oczekiwania co do konieczności dalszego przybliżania problematyki wdrażania Smart Grid w Polsce.
Od samego początku pojawienia się tematyki Smart Grid, EM&CA S.A. stara się propagować i przybliżać rozwój rynku energii w tym zakresie i prezentować problematykę wdrażania rozwiązań „ smart" w Polsce.
Wyrażamy przekonanie, że kolejna konferencja, dotycząca tematyki z obszaru Smart Grid, którą planujemy zorganizować już w II kwrtale 2014r. spotka się również z taką aprobatą jak miniona.