logo emca
slider-1

Aktualności

Konkurs o Nagrodę Siemensa

 
Współpraca Siemensa z uczelniami technicznymi w całym kraju rozpoczęła się już w 1995 roku, gdzie na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Warszawską, ustanowiona została Nagroda Siemensa dla polskich naukowców. Stale rosnące zainteresowanie Konkursu wśród środowisk naukowych świadczą o potrzebie organizowania jego kolejnych edycji oraz jeszcze intensywniejszego promowania i szerzenia wiedzy o nim.
Jako członek Jury konkursowego, chciałbym gorąco zachęcić Państwa do zgłaszania udziału oraz przesyłania prac konkursowych.
 
Jestem w pełni przekonany, iż branża w której działam od wielu lat oraz jej pokrewne posiadają wiele zdolnych i kreatywnych osób, które chcą poszerzać swoje zainteresowania i osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętej nauki – a Nagroda Siemensa z pewnością taką szanse daje.
O randze Konkursu świadczyć może również wysokość przyznawanych Nagród:
  1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,-PLN.
  2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000,- PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.
Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:
  • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w p. 1. § 2, do których na wniosek jury imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
  • rady wydziałów szkół wyższych,
  • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
  • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk
  • członkowie jury.
Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca roku, w którym przyznawana jest Nagroda. Jako członek Jury deklaruję gotowość bycia osobą zgłaszającą prace do wyróżnienia w Konkursie.
 
Poniżej moje dane kontaktowe:
Tel: 601 200550
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Mam ogromną nadzieję, iż przedmiotowy Konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, co może przynieść korzyści zarówno dla Laureatów, jak też nadać jeszcze większego znaczenia tego prestiżowego Konkursu.
 
Zbigniew Bicki
Prezes Zarządu
EM&CA S.A.