logo emca
slider-1

Aktualności

VI Krajowy Konkurs Energetyczny

 
Prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawuje po raz kolejny prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. W skład Jury wejdą także dr inż. Wojciech Radziewicz i dr Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej oraz dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt realizuje Zespół Szkół Akademickich nr 2 – III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie - oraz Centrum Nauki i Muzyki z Bielska-Białej. Partner prawny Konkursu to Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Brachowskiego z Bielska–Białej, ul. Cieszyńska 9.
 
Zadaniem uczestników Konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z zaproponowanych w regulaminie tematów:
 
Tematy - kategoria wiekowa od 17 do 19 lat:
  • Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?
  • Energetyka prosumencka – konieczność czy wyzwanie przyszłości?
  • Jak zarządzać energią i środowiskiem w Twojej szkole?
Tematy - kategoria wiekowa od 20 do 23 lat:
  • Efektywność energetyczna budynku – rozliczanie kosztów ogrzewania.
  • Nowe czynniki sprawcze zmian w energetyce (obliczenia w chmurach, technologie mobilne, internet).
  • Opłacalność inwestowania w odnawialne źródła energii.
Szczególnie wysoko będzie cenione niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia. Termin nadsyłania prac upływa 17 czerwca 2014 roku. Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody w trakcie konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 17 września 2014 roku na terenie ZIAD w Bielsku- Białej podczas targów ENERGETAB.
 
Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego Konkursu Energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku. Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na na stronie internetowej Organizatora, Centrum Nauki i Muzyki pod adresem www.akademiabielsko.pl/kontakt.html lub http://kke.akademiabielsko.pl/