logo emca
slider-1

Aktualności

Konferencja: Powszechność Smart Grid

 
Podczas konferencji zamierzamy wskazać jej uczestnikom, między innymi to, że wdrożenie Smart Grid ma szanse być korzystne dla wszystkich uczestników KSE ale też, że osiągnięcie korzyści jest uwarunkowane powszechną skalą wdrożenia. W procesie tym dostawcy technologii i usług odgrywają znaczącą rolę ale nie mniej ważną będą odgrywać prosumenci i aktywni konsumenci.
 
Kluczowe tematy, i problemy:
 • dotychczasowy obraz wdrożenia Smart Grid,
 • celowość i opłacalność powszechnego wdrożenia liczników zdalnego odczytu,
 • funkcje celu infrastruktury AMI,
 • funkcjonalność Sieci Domowej – przykłady praktycznych wdrożeń,
 • dlaczego jest tak istotne, by wdrożenie było powszechne,
 • bilans kosztów i korzyści przy wdrożeniu powszechnym i na życzenie,
 • harmonizacja mikro-OZEE z siecią i źródłami centralnymi poprzez Smart Grid,
 • potencjał zasobów rozproszonych energii pierwotnej, w tym mikroinstalacji OZE,
 • perspektywa korzyści z wdrożenia Smart Grid w optyce społecznej, klienta, operatorów i wytwórców,
 • rozwój form magazynowania energii elektrycznej,
 • rola prosumentów i aktywnych konsumentów energii,
 • rola dostawców technologii i usług.
więcej»