logo emca
slider-1

Aktualności

Termin zgłaszania wniosków do XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Rozpoczęła się XXIII edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody:

  • Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;
  • Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody Promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona pomiędzy dwie równorzędne nagrody.

Beneficjentami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak również doktorzy i doktorzy habilitowani – autorzy wybitnych prac, obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych.

Termin zgłaszania wniosków do XXIII edycji Konkursu upływa z dniem 31 marca 2018 roku.

Uprzejmie proszę o zainteresowanie Konkursem wszystkich tych, których dorobek mógłby być w ten sposób wyróżniony.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców dostępne są pod linkiem: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/XXIII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-dla-naukowcow   

Zapraszamy również do zapoznania się z informacją dotyczącą Konkursu o Nagrodę Siemensa dla studentów i absolwentów: https://www.pw.edu.pl/Studenci/Aktualnosci/Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-dla-studentow-i-absolwentow