logo emca
slider-1

Aktualne oferty pracy

Praktyka studencka instalacje HVAC 2018

Zapraszamy utalentowanych studentów kierunków technicznych
do odbycia praktyk wakacyjnych.

Oferujemy:
Udział w realizacji interesujących projektów z zakresu zarządzania i zagadnień inżynieryjno-projektowych, a w szczególności w realizacji i obsłudze projektów dla systemów HVAC (wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania) dla obiektów/projektów przemysłowych głównie sektora energetyki i elektroenergetyki.

U nas weźmiesz udział w realizacji całego procesu inwestycyjnego od etapu projektowego, poprzez koordynacje dostaw, bezpośredniej realizację prac i montażu na obiektach, etapu rozruchu, testów i uruchomienia instalacji, przygotowania dokumentacji powykonawczej i jakościowej, kończąc na fazie przekazania wykonanych instalacji do eksploatacji oraz obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Jeżeli jesteś osobą:

 • proaktywną i lubiącą wyzwania
 • szybko uczącą się i chętną do rozwoju
 • znasz język angielski na poziomie min. C1, w tym terminologię techniczną
 • biegle znasz pakiet Microsoft Office a szczególności programy Power Point i Excel (tworzenie tabel przestawnych, pisanie formuł, makr)
 • znasz programy do projektowania: AutoCad, MicroStation.
 • posiadasz czynne prawo jazdy kategorii B

Nie wahaj się i wyślij swoje CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

U nas na pewno nie będziesz się nudzić!

 

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Praktyka studencka instalacje HVAC 2018”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – PROCES REKRUTACJI

EMCA S.A. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych udostępnianych nam w procesie rekrutacji realizowanym przez naszą firmę. Informacje osobowe, które Państwo przesyłają do naszej firmy drogą elektroniczną lub listowną w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia rekrutacyjne lub propozycje współpracy zawierające Państwa dane osobowe (życiorys, CV, list motywacyjny, inne dokumenty) są chronione.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dn. 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” informujemy:

 

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych zawarte w CV, liście motywacyjnym i dokumentach  przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie, jako pracodawca.

 

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych EMCA S.A.:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listowny: Inspektor Danych Osobowych EMCA S.A., EMCA S.A. ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa.
 
 1. Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe, które są zawarte w CV, liście motywacyjnym i dokumentach przesłanych przez Państwa w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane zawarte w CV, liście motywacyjnym, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołana w dowolnym czasie.

EMCA S.A. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), którą możecie Państwo odwołać w dowolnym czasie.

Podstawa prawna – przepisy prawa pracy: art. 221  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy EMCA S.A. z siedzibą w Warszawie. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez EMCA S.A. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.