logo emca
slider-1

Publikacje

O przyłączaniu farm wiatrowych za pomocą sieci dedykowanej

ikona artykulu bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej Duże zainteresowanie inwestorów budową farm wiatrowych i przyłączanie ich głównie do sieci 110 kV prowadzi do wyczerpywania się jej zdolności przesyłowej. Efektywnym rozwiązaniem technicznym a także ekonomicznym staje się w takich warunkach grupowanie farm wiatrowych i przyłączanie ich do sieci przesyłowej za pomocą tzw. sieci dedykowanej. W Polsce brak jest uregulowań prawnych zapewniających efektywne rozwiązania techniczne i ekonomiczne takiego sposobu przyłączania farm wiatrowych do sieci. W niniejszym artykule omówiono najważniejsze problemy organizacyjno-prawne występujące przy grupowaniu farm wiatrowych i ich przyłączaniu do sieci operatora za pomocą sieci dedykowanej. Krótko opisano rozwiązania stosowane za granicą a następnie przedstawiono propozycję rozwiązań zgodnych z obecnie obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi oraz kierunki ich zmian dla poprawy efektywności techniczno-ekonomicznej przyłączania farm wiatrowych.