logo emca
slider-1

RODO

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – USŁUGI SZKOLENIOWE

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) przekazujemy następujące informacje:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest EMCA S.A. ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z nami drogą pocztową: Inspektor Danych Osobowych EMCA S.A., EMCA S.A. ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa lub drogą elektroniczną rodo.emca [wstaw] emca.pl.

2.Cel przetwarzania danych i podstawa prawna:
•podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub zawarcie umowy - art. 6 ust.1 lit. b) RODO
•realizacja uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dochodzenie roszczeń,
•w celach marketingowych (przesyłanie informacji handlowych i marketing) – Art. 6 ust. 1 lit. a)

3.Kategorie odbiorców danych osobowych:
•pracownicy i współpracownicy EMCA S.A., uprawnione instytucje administracji publicznej,

4.Nie zamierzamy przekazywać Pana/ Pani danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane i kryteria ustalania tego okresu:
•zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
•z upływem terminu przedawnienia roszczeń
•cofnięcie zgody (przesyłanie informacji handlowych i marketing).

6.Informujemy, że ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także o prawie do przenoszenia danych.

7.W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

9.Podanie danych osobowych w celu:
•przyszłego zawarcia umowy jest warunkiem zawarcia umowy a brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nam realizację umowy z Panem/Panią.
•w celach marketingowych (przesyłanie informacji handlowych i marketing) umożliwi nam prezentowanie bieżącej oferty handlowej, a brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Państwu otrzymywanie informacji handlowych od EMCA S.A.