logo emca
slider-1

Aktualności

SYMPOZJUM SYSTEMY MONITORINGU SPALIN


„Wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji systemów ciągłego monitoringu spalin – jakość pomiarów”.


W dniach 21-23 marca 2012r w Zakopanem odbyło się sympozjum organizowane przez firmę EM&CA SA przy współpracy z firmą Siemens i MikroB S.A. poświęcone tematyce systemów ciągłego monitoringu spalin i jakości pomiarów.

Celem Sympozjum było przedstawienie najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie systemów monitoringu spalin i omówienie doświadczeń eksploatacyjnych tych systemów.

Czytaj więcej...

SZKOLENIE:

„Efektywność Energetyczna w przedsiębiorstwie-nie podjęcie działań będzie kosztować!"
24 kwietnia 2012r.  WARSZAWA

W roku 2011 weszła  w życie ustawa o efektywności energetycznej, której uregulowania dotyczą wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku energii elektrycznej, gazu a także  ciepła. Ustawa ta daje określone uprawnienia przedsiębiorstwom działającym na tych rynkach, ale nakłada także na nie określone obowiązki zabezpieczając ich realizację bardzo surowymi karami pieniężnymi.

KLUCZOWE TEMATY I PROBLEMY:

 • Wdrożenie ustawy o efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
 • System wsparcia efektywności energetycznej „białe certyfikaty”.
 • Kogo dotyczy system wsparcia i jak się przygotować aby z niego skorzystać?
 • Jakie działania podejmować  co grozi w przypadku zaniechania działań?
 • "Białe wsparcie" dla przedsiębiorstw przemysłowych (energochłonnych) – korzystniej niż biały certyfikat – szanse na obniżenie kosztów energii.
 • Zasada opłaty zastępczej - zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.
 • Sankcje możliwe do nałożenia -  komu i za co?
 • Audyty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym – jak przygotować aby skorzystać z systemu wsparcia?
 • Praktyczne aspekty wykonywania audytów w zgodzie z  ustawą o Efektywności Energetycznej.

Praktyczne szkolenie warsztatowe

"OSD W ENERGETYCE PRZEMYSŁOWEJ – OBOWIĄZKI I REALIA RYNKOWE"
21-22 luty 2012r.  WARSZAWA


 • OSDn na rynku energii –stan prawny na 1 lutego 2012r.
 • Kierunki zmian w projekcie nowego Prawa energetycznego: OSDn w dyrektywie 2009/72/WE i w projekcie Prawa energetycznego- uproszczenie funkcjonowania- małe systemy wydzielone ( zamknięte)
 • Aktualne problemy funkcjonowania OSD
 • Obowiązki ekologiczne dziś i w świetle projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w tym „białe certyfikaty”
 • Realizacja obowiązków OSDn w praktyce w tym sprawozdawczość, rodzaje zawieranych umów przez OSDn - omówienie najważniejszych elementów, zarządzanie pomiarami, zmiany w rozliczeniach, przykłady praktyczne
 • IRiESD: jak opracować, jak przeprowadzić konsultacje?, proces zatwierdzania  w URE, najczęściej popełniane błędy
  Nowe wymagania w procedurach zmiany sprzedawcy i jakości obsługi odbiorców
 • Praktyczne omówienie opracowania planu rozwoju: zasady wypełniania tabel, najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne
 • Wytyczne w zakresie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu rozwoju

  więcej»

Nowe szkolenie

"OSD w Energetyce przemysłowej– obowiązki, problemy, zagrożenia"
22-23 listopada 2011r.  WARSZAWA

Podczas szkolenia zostanie przekazane kompendium wiedzy w zakresie obowiązków operatorstwa na sieciach przemysłowych i współpracy z OSD nadrzędnym a także udzielone będą odpowiedzi na wiele pytań, w tym:

 • Czy „unikanie” bycia OSD chroni przed publicznoprawnymi obowiązkami przedsiębiorstwa sieciowego na rzecz odbiorców uprawnionych.
 • Jak działać aby nie narazić się na postępowanie o rozstrzygnięcie sporów czy też na karę  pieniężną.
 • Jak zachowywać się „przed” i „po wyznaczeniu na OSD”.
 • Czy zasada TPA obowiązuje tylko OSD?
 • Najnowsze rzecznictwo – przyłączanie do sieci – ale za ile?
 • Które PEP również podlegają tzw. unbundlingowi ( rozdziałowi prawnemu)?
 • Czy realizować politykę włączania do „macierzy” spółek dawniej wydzielanych lub budować własne   źródła energii i jaki może to mieć wpływ na „obciążenie kolorami”  a także  jak to realizować aby wpływ ten minimalizować. Czy rozwiązaniem jest także linia bezpośrednia?
 • Realne zadania, relacje umowne z innymi operatorami systemów, w tym, z operatorem nadrzędnym, a także z podmiotami obsługującymi rynek energii elektrycznej, takimi jak sprzedawcy i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe.
 • Świadczenie usługi „operatora pomiarów” zawartej z operatorem nadrzędnym.
 • Nowe „rozporządzenie taryfowe” z dnia 18 sierpnia 2011 r. i obowiązek oraz zakres jego zaadoptowania w tworzeniu taryf OSD a także wytyczne i pojawiające się problemy w zakresie opracowywania projektów planów rozwoju oraz sprawozdań z ich wykonania.
 • Praktyczne aspekty opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci, nowe wymogi związane z wejściem w życie 3-go pakietu energetycznego a także procedury związane z przedstawieniem tej instrukcji do zatwierdzenia przez Prezesa URE.


AKREDYTACJA DZIAŁU POMIARÓW EMISJI

EM&CA SA Biuro Katowice DZIAŁ POMIARÓW EMISJI otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1216 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji na pomiary systemów monitoringu w pełnym zakresie.

Akredytacja Laboratorium Badawczego Nr AB 1216