logo emca
slider-1

Aktualności

Praktyczne szkolenie warsztatowe

"OSD W ENERGETYCE PRZEMYSŁOWEJ – OBOWIĄZKI I REALIA RYNKOWE"
21-22 luty 2012r.  WARSZAWA


 • OSDn na rynku energii –stan prawny na 1 lutego 2012r.
 • Kierunki zmian w projekcie nowego Prawa energetycznego: OSDn w dyrektywie 2009/72/WE i w projekcie Prawa energetycznego- uproszczenie funkcjonowania- małe systemy wydzielone ( zamknięte)
 • Aktualne problemy funkcjonowania OSD
 • Obowiązki ekologiczne dziś i w świetle projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w tym „białe certyfikaty”
 • Realizacja obowiązków OSDn w praktyce w tym sprawozdawczość, rodzaje zawieranych umów przez OSDn - omówienie najważniejszych elementów, zarządzanie pomiarami, zmiany w rozliczeniach, przykłady praktyczne
 • IRiESD: jak opracować, jak przeprowadzić konsultacje?, proces zatwierdzania  w URE, najczęściej popełniane błędy
  Nowe wymagania w procedurach zmiany sprzedawcy i jakości obsługi odbiorców
 • Praktyczne omówienie opracowania planu rozwoju: zasady wypełniania tabel, najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne
 • Wytyczne w zakresie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu rozwoju

  więcej»

Nowe szkolenie

"OSD w Energetyce przemysłowej– obowiązki, problemy, zagrożenia"
22-23 listopada 2011r.  WARSZAWA

Podczas szkolenia zostanie przekazane kompendium wiedzy w zakresie obowiązków operatorstwa na sieciach przemysłowych i współpracy z OSD nadrzędnym a także udzielone będą odpowiedzi na wiele pytań, w tym:

 • Czy „unikanie” bycia OSD chroni przed publicznoprawnymi obowiązkami przedsiębiorstwa sieciowego na rzecz odbiorców uprawnionych.
 • Jak działać aby nie narazić się na postępowanie o rozstrzygnięcie sporów czy też na karę  pieniężną.
 • Jak zachowywać się „przed” i „po wyznaczeniu na OSD”.
 • Czy zasada TPA obowiązuje tylko OSD?
 • Najnowsze rzecznictwo – przyłączanie do sieci – ale za ile?
 • Które PEP również podlegają tzw. unbundlingowi ( rozdziałowi prawnemu)?
 • Czy realizować politykę włączania do „macierzy” spółek dawniej wydzielanych lub budować własne   źródła energii i jaki może to mieć wpływ na „obciążenie kolorami”  a także  jak to realizować aby wpływ ten minimalizować. Czy rozwiązaniem jest także linia bezpośrednia?
 • Realne zadania, relacje umowne z innymi operatorami systemów, w tym, z operatorem nadrzędnym, a także z podmiotami obsługującymi rynek energii elektrycznej, takimi jak sprzedawcy i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe.
 • Świadczenie usługi „operatora pomiarów” zawartej z operatorem nadrzędnym.
 • Nowe „rozporządzenie taryfowe” z dnia 18 sierpnia 2011 r. i obowiązek oraz zakres jego zaadoptowania w tworzeniu taryf OSD a także wytyczne i pojawiające się problemy w zakresie opracowywania projektów planów rozwoju oraz sprawozdań z ich wykonania.
 • Praktyczne aspekty opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci, nowe wymogi związane z wejściem w życie 3-go pakietu energetycznego a także procedury związane z przedstawieniem tej instrukcji do zatwierdzenia przez Prezesa URE.


AKREDYTACJA DZIAŁU POMIARÓW EMISJI

EM&CA SA Biuro Katowice DZIAŁ POMIARÓW EMISJI otrzymała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1216 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji na pomiary systemów monitoringu w pełnym zakresie.

Akredytacja Laboratorium Badawczego Nr AB 1216

op5 Logserver w Linux Magazine

W kwietniowym numerze Linux Magazine '11 znajdziemy wyczerpujący artykuł o możliwościach op5 Logserver.
Zapraszamy do lektury...

System monitorowania sieci i zasobów IT


OP5 Monitor jest nowej generacji oprogramowaniem do monitorowania sieci i zarządzania zasobami IT.

OP5 Monitor to system będącym połączeniem długoletniego doświadczenia zebranego podczas rozwoju projektu Nagios.org oraz profesjonalnego podejścia do zagadnień monitoringu. Aplikacja wyróżnia się na rynku wyjątkową możliwością adaptacji do zastanej architektury w Państwa przedsiębiorstwie.

Wraz z pakietem instalacyjnym producent dostarcza potężną bazę metod, które posłużą do wydajnego monitorowania systemów IT. System jako nieliczny na rynku posiada możliwość jednoczesnej współpracy z mechanizmami SNMP, aplikacjami agentów NSClient, Netsaint, Nrpe dla systemów Windows / Linux / Unix oraz zewnętrznymi metodami sieciowymi.

Obsługa systemu nie wymaga umiejętności programistycznych, całość obsługi wykonywana jest poprzez przyjazny interfejs WWW.

więcej>>