logo emca
slider-1

Aktualności

VIII Krajowy Konkurs Energetyczny

VIII KRAJOWY KONKURS ENERGETYCZNY
im. prof. Jacka Malko
Wszystko zależy od energii!

Zapraszamy młodzież w wieku od 16 do 23 lat do udziału w ósmej edycji konkursu energetycznego. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów konkursu jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie i nieszablonowo.
Organizatorzy za cel postawili sobie rozbudzanie pasji poznawczych i badawczych wśród młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem. Chcą oni również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na trudne problemy energetyczne.
Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów współczesnej energetyki.
Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone z osobistości ze świata: energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawuje dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W skład Jury wchodzą: dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewa Kossak z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii, dr hab. inż. Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej oraz dr inż. Andrzej Mroczkowski – Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii. Projekt realizuje Stowarzyszenie FENIX z Zabrza, Gmina Jaworze oraz dr Halina Rechul. Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej w formie case study podejmującej jeden z zaproponowanych tematów. Szczególnie wysoko będzie oceniane niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.

Lista tematów prac w formie case study jest następująca: 1. Czy efektywność energetyczną można traktować jako piąty rodzaj paliwa w energetyce? 2. Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia. 3. Jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko oraz mniej płacić? 4. Czy w Polsce odnawialne źródła energii mogą stanowić dobrą alternatywę dla energii atomowej? Szanse i bariery dla OZE w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 5. Na czym polega zjawisko ogłaszania stopnia zasilania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.?

Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 12. września 2016 roku w Jaworzu. Termin nadsyłania prac upływa 26. czerwca 2016 roku.

POLUB NAS

Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego Konkursu Energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku. Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne wydarzenia związane zarówno z Konkursem, jak i towarzyszącym mu projektem Wszystko Gra!

Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/pages/Krajowy-Konkurs-Energetyczny/149262815212235?fref=ts

Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na stronie Organizatora: www.jaworze.pl

Ambasadorzy konkursu:
 1. Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP
 2. Krzysztof Lehnort – Prezes CM Elvita Grupa PZU
 3. Ryszard Migdalski – Dyrektor ds. Targów i Szkoleń ZIAD Bielsko-Biała
 4. Edward Słoma – Radca Ministra w Ministerstwie Energii
 5. Zbigniew Bicki – Prezes Zarządu EM&CA S.A.
 6. dr Daniel Zabawa – Dyrektor finansowy Viessmann Sp. z o.o.
 7. Marek Tobiacelli – Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej Siemens Sp. z o.o.
 8. dr inż. Krzysztof Wilbik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii
 9. dr inż. Andrzej Nehrebecki – Przewodniczący Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
 10. Bartłomiej Czapka – Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Energetyką firmy Orange Polska S.A.
 11. Agnieszka Grzywacz – Radca prawny, Energia i Biznes Kancelarie Prawne z Sopotu.
 12. Monika Słowińska-Drewing – Radca prawny, Energia i Biznes Kancelarie Prawne z Sopotu.
 13. Henryk Pawlak – Dyrektor Oddziału Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Katowicach
 14. Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Patronat Honorowy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Partnerzy:
Energoprojekt-Katowice S.A.
Viessmann Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Bielsko-Bialski
Energia i Biznes Kancelarie Prawne
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii
Teatr Korez w Katowicach
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr2 III Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Patroni medialni:
Dla Ciebie TV
portal Gablotka Szkolna
Nowa Energia
GLOBEnergia,
Energetyka Cieplna i Zawodowa
portal kierunek energetyka
portal Energia i My
Instytut Odnawialnych Źródeł Energii
Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

VII Krajowy Konkurs Energetyczny - podsumowanie

W murach III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie 30 września 2015 r.
odbyła się kolejna edycja Krajowego Konkursu Energetycznego.
W VII odsłonie konkursu tematem przedawnił było hasło „Wszystko zależy od energii".
 

VII Krajowy Konkurs Energetyczny

Już po raz siódmy organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny. Na stałe będzie on przebiegał pod hasłem: Wszystko zależy od energii!
 
DLA KOGO?
 
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 16 do 20 lat. Ambicją organizatorów jest upowszechnienie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa. Promujemy ideę rozwoju zrównoważonego i trwałego. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.
Konkursowi towarzyszy projekt „Wszystko gra", którego celem jest wspieranie młodych talentów artystycznych, głównie muzycznych.
 
CEL KONKURSU
 
Głównym celem Konkursu jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo i artystycznie.
Pragniemy rozbudzić pasje poznawcze i badawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi oraz wzbogacić ich wiedzę. Chcemy również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na trudne problemy energetyczne.
Organizatorom Konkursu zależy na upowszechnianiu w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy, tworzenia warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia czy integracji sztuki i nauk technicznych.
 
JURY I ORGANIZATORZY
 
Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawuje po raz kolejny prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. W skład Jury wejdą: dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Pani Ewa Kossak z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.
Merytoryczny nadzór nad projektem „Wszystko gra" objęła Pani Olga Szmidt, pianistka i muzykoterapeuta.
Projekt realizuje Stowarzyszenie FENIX z Zabrza oraz dr Halina Rechul. Partner prawny Konkursu to Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Brachowskiego z Bielska–Białej.
 
ZADANIE UCZESTNIKÓW
 
Zadaniem uczestników Konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej w formie case study podejmującej jeden z zaproponowanych w regulaminie tematów. Szczególnie wysoko będzie cenione niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia.
 
Lista tematów prac w formie case study jest następująca:
1. Czy konsument energii może być producentem?
2. Czy efektywność energetyczną można traktować jako piąty rodzaj paliwa w energetyce?
3. Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia.
4. Jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko oraz mniej płacić?
 
Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 30 września 2015 roku w Zabrzu.
 
Termin nadsyłania prac upływa 26 czerwca 2015 roku.
 
POLUB NAS
 
Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego Konkursu Energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku. Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne wydarzenia związane zarówno z Konkursem, jak i towarzyszącym mu projektem „Wszystko Gra".
Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem:
https://www.facebook.com/pages/Krajowy-Konkurs-Energetyczny/149262815212235?fref=ts
Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na na stronie internetowej Organizatora, http://mojezabrze.nazwa.pl/fenix/
 
Ambasadorzy konkursu:
1. Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP
2. Krzysztof Lehnort – Prezes Elvita Sp. z o.o.
3. Zbigniew Michniowski – Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites"
4. Ryszard Migdalski – Dyrektor ds. Targów i Szkoleń ZIAD Bielsko-Biała
5. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
6. Zbigniew Bicki – Prezes Zarządu EM&CA S.A.
7. dr Daniel Zabawa – Dyrektor finansowy Viessmann Sp. z o.o.
8. Marek Tobiacelli – Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej Siemens Sp. z o.o.
9. prof. Bogusław Fiedor – Prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
10. dr inż. Krzysztof Wilbik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii
 
Zapraszamy do udziału!
 
Partnerzy:
Energoprojekt Katowice S.A., Viessmann Sp. z o.o., Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, Gmina Jaworze, „Bazyliszek - Salonik Sztuk Rozmaitych z Bielska-Białej, „Synergia" klub muzyczny i restauracja z Katowic, Heavens Sound - studio realizacji dźwięku Marcina Piekło.
 
Patronat medialny:
CIRE.PL, Polska Tygodniówka i Moje Radio Dublin, Gablotka Szkolna - portal internetowy, TV Dla Ciebie, Ekokonkursy.

Finał VI Krajowego Konkursu Energetycznego

17 września 2014 r. w ZIAD Bielsko-Białej odbył się VI Finał Krajowego Konkursu Energetycznego, którego mecenasem jest prezes Zbigniew Bicki.
 

KONFERENCJA Powszechność Smart Grid - Podsumowanie

KONFERENCJA: Powszechność Smart Grid-korzyści dla wszystkich

W dniach 10-11 czerwca 2014r. w Hotelu Radisson BLU Centrum w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez EM&CA S.A. „Powszechność Smart Grid – korzyści dla wszystkich".

Podczas konferencji omówiono stan obecny oraz perspektywy i możliwości powszechnego wdrożenia Smart Grid w Polsce.
Dokonano przeglądu potencjalnych korzyści, jakie wystąpią przy wdrożeniu infrastruktury zdalnego odczytu, do osiągnięcia przez wszystkich uczestników KSE, tj. odbiorców – ze szczególnym uwzględnieniem klientów biernych, klientów aktywnych, zarówno w rozumieniu tradycyjnym (zmieniających sprzedawcę) jak i prosumentów – niejako w naturalny sposób adresatów nowej technologii, a także przedsiębiorstw sieciowych oraz wytwórców scentralizowanych.

Czytaj więcej...