logo emca
slider-1

Aktualności

konferencja BIN GigaCon 2010

6-7 września 2010r., Hotel Novotel Airport, Warszawa

EM&CA IT bierze udział w największej konferencji IT poświęconej bezpieczeństwu i niezawodności systemów informatycznych w firmach i instytucjach. Zapraszamy na  otwarty wykład: "Monitoring systemów IT - Op5 Monitor jako opensource w komercyjnej odsłonie."

Więcej informacji na temat konferencji >>

Pierwsza instalacja w Europie o uruchomieniu instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Opole

„Pierwsza instalacja w Europie” o uruchomieniu instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Opole
Autor: Dorota Kubek, ("Nowa Energia 2/2010")

W ww. artykule opublikowanym w dwumiesięczniku „Nowa Energia”, autorka Dorota Kubek pisze o pierwszej w Polsce instalacji odazotowania spalin na bloku opalanym węglem kamiennym, która została przekazana do eksploatacji w PGE Elektrowni Opole.

Artykuł zawiera informacje dotyczące genezy i realizacji inwestycji, w której EM&CA SA pełniła rolę doradcy handlowo-prawnego przy organizacji i przygotowaniu postępowania na wybór wykonawcy instalacji odazotowania spalin. Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakres prac EM&CA SA obejmował pełną obsługę postępowania, w tym:

  • wykonanie projektu ogłoszenia o zamówieniu,
  • ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kwalifikacje wykonawców,
  • wykonanie wstępnej SIWZ wraz z projektem kontraktu na wykonanie instalacji,
  • ocenę ofert wstępnych,
  • udział w negocjacjach z wykonawcami,
  • przygotowanie ostatecznej SIWZ po negocjacjach,
  • ocenę ofert cenowych,
  • przygotowanie kontraktu do podpisania z wybranym wykonawcą.
Źródło: "Nowa Energia 2/2010"

Zobacz artykuł »

EM&CA SA otrzymała tytuł Ambasadora fundacji Dr Clown - 2010

Nasza firma stara się także aktywnie uczestniczyć w różnorodnych inicjatywach mających na celu nieść pomoc innym. W tym roku za ciągłą i stałą działalność charytatywną na rzecz chorych dzieci otrzymaliśmy tytuł Ambasadora fundacji „Dr Clown”. Fundacja „Dr Clown” prowadzi terapię śmiechem i zabawą pomagając chorym dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych.

Partnerstwo ze Szwedzką firmą Op5 AB

W celu świadczenia profesjonalnych usług zdalnego monitoringu systemów informatycznych EM&CA S.A. zawarła partnerstwo ze Szwedzką firmą Op5 AB. Op5 AB świadczy usługi zdalnego monitoringu na terenie całego świata. Technologicznie bazuje na produktach open source dzięki czemu produkty są o wiele tańsze w porównaniu z konkurencją.

Podsumowanie konferencji: "Taryfy węzłowe - przesłanki i perspektywy wdrożenia w Polsce"

28.09.2009
Podsumowanie konferencji: "Taryfy węzłowe - przesłanki i perspektywy wdrożenia w Polsce"

W dniach 22–23 września 2009 roku w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się zorganizowana przez EM&CA S.A. konferencja poświęcona tematyce taryf węzłowych za usługi przesyłowe w elektroenergetyce.

Celem konferencji było przedyskutowanie problematyki wprowadzenia taryf węzłowych w rozliczeniach za usługi przesyłowe pomiędzy: operatorem systemu przesyłowego, operatorami systemów dystrybucyjnych i uczestnikami rynku energii elektrycznej.

Czytaj więcej...