logo emca
slider-1

Aktualności

Energetyka przemysłowa - wyznaczenie OSD i co dalej?"

Szkolenie:
Energetyka przemysłowa - wyznaczenie OSD i co dalej?

25-26 stycznia 2011 r. Centrum Konferencyjno-Kongresowe PWSBiA w Warszawie

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Ponad 150 przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, które złożyły wnioski o wyznaczenie OSD, oczekuje na decyzje URE - ale to nie zwalnia ich z obowiązku wdrożenia szeregu działań dostosowawczych, wynikających z nowych wymagań Prawa energetycznego.
Brak rozporządzeń wykonawczych i odpowiedniej praktyki powoduje u przedsiębiorców wiele niepewności odnośnie do  zakresu i terminów wdrożenia działań dostosowawczych w tym zakresie.
Złożenie wniosku o wyznaczenie właściwym operatorem rozpoczyna cały szereg działań, które muszą zostać podjęte w celu sprawnego przeprowadzenia procesu wyznaczenia operatora. Często rodzi się pytanie - czy sam wniosek został wystarczająco dobrze przygotowany?
Jakie działania należy podjąć po wyznaczeniu OSD? Samo wyznaczenie to bowiem akt formalnoprawny, określający pewien zakres obowiązków ale także uprawnień. Jak je realizować i jak z nich korzystać to podstawowe zagadnienia, które będą przedmiotem organizowanego szkolenia.

więcej »

Nowy zakres usług CORPORATE FINANCE

W ramach usług corporate finance EM&CA S.A. oferuje kompleksową obsługę – od opracowania koncepcji realizacji oraz finansowania projektu, poprzez audyt lub opracowanie biznes planu, modelu finansowego oraz materiałów informacyjnych, prezentację projektu szerokiej bazie inwestorów kapitałowych oraz instytucji finansujących, wsparcie w negocjacjach, koordynację procesu pozyskiwania środków od inwestorów kapitałowych i dłużnych aż do finansowego zamknięcia projektu. Oferta doradztwa w tym zakresie, skierowana zarówno do klientów na rynku publicznym, jak i prywatnym.

więcej »

konferencja BIN GigaCon 2010

6-7 września 2010r., Hotel Novotel Airport, Warszawa

EM&CA IT bierze udział w największej konferencji IT poświęconej bezpieczeństwu i niezawodności systemów informatycznych w firmach i instytucjach. Zapraszamy na  otwarty wykład: "Monitoring systemów IT - Op5 Monitor jako opensource w komercyjnej odsłonie."

Więcej informacji na temat konferencji >>

Pierwsza instalacja w Europie o uruchomieniu instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Opole

„Pierwsza instalacja w Europie” o uruchomieniu instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Opole
Autor: Dorota Kubek, ("Nowa Energia 2/2010")

W ww. artykule opublikowanym w dwumiesięczniku „Nowa Energia”, autorka Dorota Kubek pisze o pierwszej w Polsce instalacji odazotowania spalin na bloku opalanym węglem kamiennym, która została przekazana do eksploatacji w PGE Elektrowni Opole.

Artykuł zawiera informacje dotyczące genezy i realizacji inwestycji, w której EM&CA SA pełniła rolę doradcy handlowo-prawnego przy organizacji i przygotowaniu postępowania na wybór wykonawcy instalacji odazotowania spalin. Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakres prac EM&CA SA obejmował pełną obsługę postępowania, w tym:

  • wykonanie projektu ogłoszenia o zamówieniu,
  • ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kwalifikacje wykonawców,
  • wykonanie wstępnej SIWZ wraz z projektem kontraktu na wykonanie instalacji,
  • ocenę ofert wstępnych,
  • udział w negocjacjach z wykonawcami,
  • przygotowanie ostatecznej SIWZ po negocjacjach,
  • ocenę ofert cenowych,
  • przygotowanie kontraktu do podpisania z wybranym wykonawcą.
Źródło: "Nowa Energia 2/2010"

Zobacz artykuł »

EM&CA SA otrzymała tytuł Ambasadora fundacji Dr Clown - 2010

Nasza firma stara się także aktywnie uczestniczyć w różnorodnych inicjatywach mających na celu nieść pomoc innym. W tym roku za ciągłą i stałą działalność charytatywną na rzecz chorych dzieci otrzymaliśmy tytuł Ambasadora fundacji „Dr Clown”. Fundacja „Dr Clown” prowadzi terapię śmiechem i zabawą pomagając chorym dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych.