logo emca
slider-1

Aktualności

Konferencja: Powszechność Smart Grid

Konferencja odbędzie się 10-11 czerwca 2014r. Hotel Radisson Blu, Warszawa więcej»
 
Celem organizowanej konferencji jest kolejne przybliżenie środowiskom energetyków i przyszłym użytkownikom nowych technologii (a w ich gronie odbiorcom energii elektrycznej), a także producentom urządzeń pomiarowych, dostawcom technologii i integratorom usług – uwarunkowań wdrożenia i perspektyw korzyści możliwych do uzyskania w procesie realizacji infrastruktury Smart Grid.

VI Krajowy Konkurs Energetyczny

Jako Ambasador VI edycji Krajowego Konkursu Energetycznego, pod hasłem: Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem, zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych.
 
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 17 do 23 lat. Ma on na celu zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie jego młodszej części, do nauki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego.
 
Konkurs promuje ideę rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz służy aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców. Stwarza warunki do rozwoju twórczości a także integracji sztuki i nauk technicznych. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów jest promowanie i wspieranie osób uzdolnionych naukowo.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę Siemensa

zbicki thSzanowni Państwo,
 
Zbliża się już XIX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa. Corocznie przyznawana Nagroda służy przede wszystkim promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników polskich instytucji akademickich i pozaakademickich. Projekty dotyczą obszarów działalności firmy Siemens, a przede wszystkim dziedziny elektrotechniki i energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej, a także zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn i inżynierii materiałowej.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA Smart Grid - Podsumowanie

W dniach 10-11 grudnia 2013r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez firmę EM&CA S.A. „Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty".
 
Celem Konferencji było przybliżenie podmiotom działającym na rynku energii i przedsiębiorstwom teleinformatycznym (integratorom i dostawcom technologii), zagadnień związanych z problemami, ryzykami i konfliktami, jakie występują w procesie realizacji infrastruktury Smart Grid w Polsce a także zaprezentowanie możliwości i metod ich unikania i rozwiązywania. Problematyka ta nabrała szczególnego znaczenia w kontekście Stanowiska Prezesa URE z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie ram interoperacyjności i wymienności urządzeń dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury Smart Grid. Podczas spotkania zostały omówione w/w problemy, z punktu widzenia operatorów sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnych a także integratorów i dostawców technologii oraz aktywnych odbiorców.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: Wdrażanie Smart Grid

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2013r w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie.
 
Konferencja poświęcona będzie problematyce procesu wdrażania Smart Grid w Polsce w kontekście określonych przez Prezesa URE (w jego Stanowisku z dnia 10 lipca 2013r.) ram wymienności i interoperacyjności dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury sieci Smart Grid.
 
Podczas konferencji zostaną omówione problemy wynikające z konieczności dostosowania się wszystkich inwestorów oraz dostawców sprzętu do „ram interoperacyjności i wymienności" dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury, zostaną wskazane i przedyskutowane ryzyka i konflikty związane z budową Smart Grid a także drogi minimalizowania tych zagrożeń. Będzie też omówiona rola integratorów w doborze technologii i protokołów w celu zapewnienia wymaganych Stanowiskiem URE parametrów SLA przy realizacji inwestycji smart.

Czytaj więcej...