logo emca
slider-1

Aktualności

Kontrakt na budowę bloku w Kozienicach podpisany


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.09.2012 r. Spółka ENEA Wytwarzanie S.A. podpisała w Elektrowni Kozienice kontrakt z konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal S.A.  o wartości blisko 6,3 mld PLN na Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne.

Blok o mocy elektrycznej netto  1075  MWe będzie opalany węglem kamiennym. Blok będzie wykonany z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii pozwalającej na osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności wynoszącej 45,59%.  
Procedura wyboru wykonawcy tej bardzo ważnej dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego inwestycji była prowadzona  przy udziale EM&CA S.A. w charakterze Doradcy od 2009 roku.

EM&CA S.A. świadczyła od samego początku kompleksowe usługi Doradcy Prawno-Handlowego a zakres prac obejmował opracowanie wszystkich dokumentów przetargowych, prowadzenie negocjacji z wykonawcami i inne czynności przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.

Składamy tą drogą Zarządowi Enei Wytwarzanie oraz wszystkim osobom, które pracowały przy realizacji trudnej procedury wyboru wykonawcy serdeczne życzenia i gratulacje.

Zarząd i Członkowie Zespołu Doradcy Prawno-Handlowego
EM&CA S.A.KONFERENCJA: Inteligentny monitoring sieci

W dniach 19-20 czerwca 2012r. w Hotelu Radisson Blu w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez firmę EM&CA S.A. poświęcona tematyce rozwiązań smart grid w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych.

Celem Konferencji było przybliżenie użytkownikom systemu elektroenergetycznego aktualnej sytuacji w procesie wdrażania „smart grid” w Polsce i związanej z tym problematyki monitorowania sieci a także omówienie najbardziej aktualnych wyzwań przed jakimi staje dziś sektor elektroenergetyczny w związku z realizacją tego procesu.
Podczas spotkania  zaprezentowane zostały  również przykładowe narzędzia do monitorowania sieci, oferowane dziś przez światowych producentów a  także  ich  przydatność m. innymi do procesów planowania rozwoju sieci, realizacji procesów inwestycyjnych a także efektywnego i ekonomicznego wykorzystywania różnych danych i informacji jakie daje ta nowoczesna infrastruktura do monitoringu sieci.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA

KONFERENCJA: „Inteligentny monitoring sieci"
19-20 CZERWCA 2012r.  WARSZAWA

W środowisku energetyków zajmujących się problematyką sieciową w Polsce toczą się aktualnie dyskusje i rozważania dotyczące praktycznych wymiarów wprowadzanych rozwiązań filozofii smart grid i związanych z tym kwestii skuteczności zapewnienia jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom oraz efektywności operacyjnej świadczonych usług.
Wielu operatorów wdrożyło już lub zamierza w najbliższym czasie wdrożyć rozmaite elementy nowoczesnych narzędzi do zarządzania siecią.
Jednakże samo uzbrojenie sieci w „inteligentne” narzędzia pomiarowe bez wdrożenia także „inteligentnego monitoringu sieci” może być, jak się wydaje, dalece niewystarczające dla wykorzystania potencjału jaki dają rozwiązania smart grid, szczególnie w kwestiach zarządzania operacyjnego siecią i zasobami uzyskiwanych informacji. Dotyczy to także przydatności rozwiązań smart do procesów planowania rozwoju sieci, realizacji procesów inwestycyjnych i weryfikacji efektywności inwestycji zrealizowanych.


KLUCZOWE TEMATY I PROBLEMY:

 • Jak lepiej wykorzystać potencjał smart grid do zarządzania operacyjnego siecią i zasobami pozyskiwanych informacji (do procesów planowania rozwoju sieci, inwestycyjnych i weryfikacji efektywności inwestycji zrealizowanych)
 • Praktyczne wymiary wprowadzanych rozwiązań smart grid – potrzeba integracji aktywności wdrożeniowych
 • Wyzwanie spełnienia wymogu otwarcia sieci na generację rozproszoną
 • Potencjalne korzyści z faktu monitorowania sieci - w aspekcie nowego podejścia regulacyjnego
 • Organizacja firmy zorientowana na dyskontowanie potencjalnych korzyści z monitoringu sieci

wiecej>>

SYMPOZJUM SYSTEMY MONITORINGU SPALIN


„Wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji systemów ciągłego monitoringu spalin – jakość pomiarów”.


W dniach 21-23 marca 2012r w Zakopanem odbyło się sympozjum organizowane przez firmę EM&CA SA przy współpracy z firmą Siemens i MikroB S.A. poświęcone tematyce systemów ciągłego monitoringu spalin i jakości pomiarów.

Celem Sympozjum było przedstawienie najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie systemów monitoringu spalin i omówienie doświadczeń eksploatacyjnych tych systemów.

Czytaj więcej...

SZKOLENIE:

„Efektywność Energetyczna w przedsiębiorstwie-nie podjęcie działań będzie kosztować!"
24 kwietnia 2012r.  WARSZAWA

W roku 2011 weszła  w życie ustawa o efektywności energetycznej, której uregulowania dotyczą wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku energii elektrycznej, gazu a także  ciepła. Ustawa ta daje określone uprawnienia przedsiębiorstwom działającym na tych rynkach, ale nakłada także na nie określone obowiązki zabezpieczając ich realizację bardzo surowymi karami pieniężnymi.

KLUCZOWE TEMATY I PROBLEMY:

 • Wdrożenie ustawy o efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
 • System wsparcia efektywności energetycznej „białe certyfikaty”.
 • Kogo dotyczy system wsparcia i jak się przygotować aby z niego skorzystać?
 • Jakie działania podejmować  co grozi w przypadku zaniechania działań?
 • "Białe wsparcie" dla przedsiębiorstw przemysłowych (energochłonnych) – korzystniej niż biały certyfikat – szanse na obniżenie kosztów energii.
 • Zasada opłaty zastępczej - zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.
 • Sankcje możliwe do nałożenia -  komu i za co?
 • Audyty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym – jak przygotować aby skorzystać z systemu wsparcia?
 • Praktyczne aspekty wykonywania audytów w zgodzie z  ustawą o Efektywności Energetycznej.