logo emca
slider-1

Aktualności

Akredytacja działu pomiaru emisji

certyfikat-do-2018-h1000Informujem iż Dział pomiarów z Katowic spełnił wszystkie wymagania, w związku z czym Akredytacja PCA została przedłużona.
 

Konferencja OIP

EM&CA S.A. była organizatorem  konferencji: „Operator Informacji Pomiarowych” - nowe narzędzie na Rynku Energii, która odbyła się w dniach 24-25 października 2012r. w Warszawie.

Głównym celem konferencji było  przybliżenie uregulowań prawnych i organizacyjnych w zakresie tworzenia rynku informacji pomiarowych w Polsce i na świecie a także  przewidywanych rozwiązań w zakresie  utworzenia Operatora Informacji Pomiarowych,  jako nowego podmiotu na rynku energii w Polsce.

Podczas dwudniowej konferencji omówione zostały najbardziej aktualne tematy związane z zasadami funkcjonowania i wymaganiami   wobec  OIP.  Przedstawione zostały także różne aspekty organizacyjne i techniczne, związane z efektywnym wykorzystaniem i zarządzeniem informacją pomiarową w odniesieniu do  spółek dystrybucyjnych i sprzedawców energii, na które bez wątpienia kluczowy wpływ będzie miał proces tworzenia i funkcjonowanie OIP. 

 

Czytaj więcej...

Kontrakt na budowę bloku w Kozienicach podpisany


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.09.2012 r. Spółka ENEA Wytwarzanie S.A. podpisała w Elektrowni Kozienice kontrakt z konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal S.A.  o wartości blisko 6,3 mld PLN na Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne.

Blok o mocy elektrycznej netto  1075  MWe będzie opalany węglem kamiennym. Blok będzie wykonany z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii pozwalającej na osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności wynoszącej 45,59%.  
Procedura wyboru wykonawcy tej bardzo ważnej dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego inwestycji była prowadzona  przy udziale EM&CA S.A. w charakterze Doradcy od 2009 roku.

EM&CA S.A. świadczyła od samego początku kompleksowe usługi Doradcy Prawno-Handlowego a zakres prac obejmował opracowanie wszystkich dokumentów przetargowych, prowadzenie negocjacji z wykonawcami i inne czynności przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.

Składamy tą drogą Zarządowi Enei Wytwarzanie oraz wszystkim osobom, które pracowały przy realizacji trudnej procedury wyboru wykonawcy serdeczne życzenia i gratulacje.

Zarząd i Członkowie Zespołu Doradcy Prawno-Handlowego
EM&CA S.A.KONFERENCJA: Inteligentny monitoring sieci

W dniach 19-20 czerwca 2012r. w Hotelu Radisson Blu w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez firmę EM&CA S.A. poświęcona tematyce rozwiązań smart grid w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych.

Celem Konferencji było przybliżenie użytkownikom systemu elektroenergetycznego aktualnej sytuacji w procesie wdrażania „smart grid” w Polsce i związanej z tym problematyki monitorowania sieci a także omówienie najbardziej aktualnych wyzwań przed jakimi staje dziś sektor elektroenergetyczny w związku z realizacją tego procesu.
Podczas spotkania  zaprezentowane zostały  również przykładowe narzędzia do monitorowania sieci, oferowane dziś przez światowych producentów a  także  ich  przydatność m. innymi do procesów planowania rozwoju sieci, realizacji procesów inwestycyjnych a także efektywnego i ekonomicznego wykorzystywania różnych danych i informacji jakie daje ta nowoczesna infrastruktura do monitoringu sieci.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA

KONFERENCJA: „Inteligentny monitoring sieci"
19-20 CZERWCA 2012r.  WARSZAWA

W środowisku energetyków zajmujących się problematyką sieciową w Polsce toczą się aktualnie dyskusje i rozważania dotyczące praktycznych wymiarów wprowadzanych rozwiązań filozofii smart grid i związanych z tym kwestii skuteczności zapewnienia jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom oraz efektywności operacyjnej świadczonych usług.
Wielu operatorów wdrożyło już lub zamierza w najbliższym czasie wdrożyć rozmaite elementy nowoczesnych narzędzi do zarządzania siecią.
Jednakże samo uzbrojenie sieci w „inteligentne” narzędzia pomiarowe bez wdrożenia także „inteligentnego monitoringu sieci” może być, jak się wydaje, dalece niewystarczające dla wykorzystania potencjału jaki dają rozwiązania smart grid, szczególnie w kwestiach zarządzania operacyjnego siecią i zasobami uzyskiwanych informacji. Dotyczy to także przydatności rozwiązań smart do procesów planowania rozwoju sieci, realizacji procesów inwestycyjnych i weryfikacji efektywności inwestycji zrealizowanych.


KLUCZOWE TEMATY I PROBLEMY:

  • Jak lepiej wykorzystać potencjał smart grid do zarządzania operacyjnego siecią i zasobami pozyskiwanych informacji (do procesów planowania rozwoju sieci, inwestycyjnych i weryfikacji efektywności inwestycji zrealizowanych)
  • Praktyczne wymiary wprowadzanych rozwiązań smart grid – potrzeba integracji aktywności wdrożeniowych
  • Wyzwanie spełnienia wymogu otwarcia sieci na generację rozproszoną
  • Potencjalne korzyści z faktu monitorowania sieci - w aspekcie nowego podejścia regulacyjnego
  • Organizacja firmy zorientowana na dyskontowanie potencjalnych korzyści z monitoringu sieci

wiecej>>