logo emca
slider-1

Aktualności

System monitorowania sieci i zasobów IT


OP5 Monitor jest nowej generacji oprogramowaniem do monitorowania sieci i zarządzania zasobami IT.

OP5 Monitor to system będącym połączeniem długoletniego doświadczenia zebranego podczas rozwoju projektu Nagios.org oraz profesjonalnego podejścia do zagadnień monitoringu. Aplikacja wyróżnia się na rynku wyjątkową możliwością adaptacji do zastanej architektury w Państwa przedsiębiorstwie.

Wraz z pakietem instalacyjnym producent dostarcza potężną bazę metod, które posłużą do wydajnego monitorowania systemów IT. System jako nieliczny na rynku posiada możliwość jednoczesnej współpracy z mechanizmami SNMP, aplikacjami agentów NSClient, Netsaint, Nrpe dla systemów Windows / Linux / Unix oraz zewnętrznymi metodami sieciowymi.

Obsługa systemu nie wymaga umiejętności programistycznych, całość obsługi wykonywana jest poprzez przyjazny interfejs WWW.

więcej>>

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

WARSZTATY: „OSD w energetyce przemysłowej-praktyczne aspekty realizacji zadań"
29-30 Marca 2011r., Centrum Konferencyjno-Kongresowe PWSBiA w Warszawie

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej, a szczególnie te, które jednocześnie prowadzą działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Wprowadzone bowiem regulacje w nowelizacji Prawa energetycznego z dnia 8 stycznia  2010 roku są obecnie zawarte tylko w ustawie i nie są nadal uszczegółowione rozporządzeniami wykonawczymi, ani też praktyką.

Wysokie kary, jakie są możliwe do nałożenia na przedsiębiorców nieprzestrzegających nowych wymagań prawnych (do 15% przychodów z działalności, w tym również właścicieli sieci nie będących przedsiębiorstwami energetycznymi !),  skłaniają do konieczności bardzo wnikliwego przeanalizowania własnych działań. więcej>>

EM&CA SA otrzymała tytuł Ambasadora Fundacji Dr Clown-2011

EM&CA SA po raz kolejny została uhonorowana tytułem „Ambasadora Fundacji Dr Clown- 2011”.
Fundacja „Dr Clown” prowadzi terapię śmiechem i zabawą pomagając chorym dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych.

Najwyższa Jakość QI 2011 - nominacja dla EM&CA S.A.

Mamy przyjemność poinformować, iż firma Energy Management and Conservation Agency S.A. otrzymała nominację do ogólnopolskiego programu Najwyższa Jakość Quality International.

Patronat nad Programem Najwyższa Jakość Quality International, którego organizatorem jest redakcja Forum Biznesu, sprawują:
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
  • Klub Polskie Forum ISO 9000,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Energetyka przemysłowa - wyznaczenie OSD i co dalej?"

Szkolenie:
Energetyka przemysłowa - wyznaczenie OSD i co dalej?

25-26 stycznia 2011 r. Centrum Konferencyjno-Kongresowe PWSBiA w Warszawie

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Ponad 150 przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, które złożyły wnioski o wyznaczenie OSD, oczekuje na decyzje URE - ale to nie zwalnia ich z obowiązku wdrożenia szeregu działań dostosowawczych, wynikających z nowych wymagań Prawa energetycznego.
Brak rozporządzeń wykonawczych i odpowiedniej praktyki powoduje u przedsiębiorców wiele niepewności odnośnie do  zakresu i terminów wdrożenia działań dostosowawczych w tym zakresie.
Złożenie wniosku o wyznaczenie właściwym operatorem rozpoczyna cały szereg działań, które muszą zostać podjęte w celu sprawnego przeprowadzenia procesu wyznaczenia operatora. Często rodzi się pytanie - czy sam wniosek został wystarczająco dobrze przygotowany?
Jakie działania należy podjąć po wyznaczeniu OSD? Samo wyznaczenie to bowiem akt formalnoprawny, określający pewien zakres obowiązków ale także uprawnień. Jak je realizować i jak z nich korzystać to podstawowe zagadnienia, które będą przedmiotem organizowanego szkolenia.

więcej »